Beoordelinggesprekken afschaffen: juist váker gesprekken!

Beoordelinggesprekken afschaffen: juist váker gesprekken!

Het is een trend: beoordelingsgesprekken afschaffen. Wat men zich niet realiseert is dat je juist vaker gesprekken moet houden.

Wij adviseren onze relaties om juist váker met medewerkers in gesprek te gaan. Dus niet alleen 1 of 2 keer per jaar een officieel gesprek, maar meerdere keren per jaar, misschien wel maandelijks.

Waarom meerdere gesprekken?
Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers krijgt veel aandacht en kost veel geld. Dat is logisch en –zeker in deze tijd van krappe arbeidsmarkt- ook erg belangrijk. Aan de andere kant vinden veel organisaties het lastig om de medewerkers binnenboord te houden. Maar: als je veel uitstroom aan de achterkant hebt, kost de instroom aan de voorkant veel meer tijd en geld. Als je de achterdeur weet dicht te houden, heb je minder instroom nodig.

Meer betrokkenheid en minder uitstroom
Als je regelmatig met je medewerkers spreekt, weet je wat er bij hen speelt en kun je daar op inspelen. Je kunt ze dan betere faciliteren, op een goede manier feedback geven en de betrokkenheid vergroten. Daarmee neemt de tevredenheid bij medewerkers toe en beperk je de uitstroom.

Interne mobiliteit
Doordat je continue in gesprek bent met de medewerkers blijf je op de hoogte van hun wensen en ambities. Mocht de conclusie zijn dat een medewerker niet op zijn plek zit of toe is aan een vervolgstap, dan kun je die intern een andere rol bieden en dus binnenboord houden.

Korter op de bal
Als je regelmatig met medewerkers spreekt (‘korter op de bal zit’), dan kun je ontevredenheid in de kiem smoren en kunnen zaken niet escaleren.  Daarnaast heb je sneller in de gaten als iemand zich heel sterk ontwikkelend en kun je diegene een nieuwe (of grotere) uitdaging bieden. Bijvoorbeeld door promotie (verticaal) of door een bredere of diepere rol (horizontaal).

Conclusie
Je moet beoordelingsgesprekken dus niet afschaffen. Het is belangrijk om continue in gesprek te zijn met je medewerkers, daarmee stimuleer je de doorstroom, beperk je de uitstroom en hoef je minder tijd en geld te besteden aan de instroom. Doe dus juist vaker gesprekken met je medewerkers!

Lees ook: het is een trend: afschaffen van beoordelingsgesprekken

Leave a Reply