Praktijkvoorbeeld: HR Advies bij Gebrema

Praktijkvoorbeeld: HR Advies bij Gebrema

Zojuist weer een samenwerking aangegaan met een nieuwe klant, Gebrema in Weesp. Ze hebben behoefte aan HR advies en we gaan daar HR implementeren.

Gebrema Metaalwaren B.V., opgericht in 1950, biedt haar relaties aan om producten, componenten en subassemblages te produceren conform de gestelde eisen. Een hele leuke organisatie, leverancier van bevestigingsartikelen, draaiwerk en gereedschappen voor diverse industrieën. Het is een familiebedrijf en er werken ongeveer 40 medewerkers (waarvan 10 in Engeland).

Behoefte aan HR
De vraag die men ons stelde was of wij de HR afdeling willen zijn. Dat doen we uiteraard graag. Met behulp van onze gratis HR scan hebben we eerst in kaart gebracht wat de situatie op personeelsgebied is.

We gaan de basis goed neerzetten, nieuwe functieprofielen maken, de personeelsdossiers op orde brengen, een functionerings- en beoordelingssysteem implementeren, het ziekteverzuim structureel naar beneden brengen, de instroom, doorstroom en uitstroom goed regelen, etc.

Kortom, HR van strategisch tot tactisch tot operationeel. Uiteraard ligt de nadruk op de uitvoering en HR advies, het is immers een kleine organisatie en hier zullen we hands-on HR gaan bedrijven.

Eigen HR afdeling
Gebrema krijgt op deze manier een eigen HR Adviseur. Deze zal 1 of 2 dagdelen per week aanwezig zijn als de afdeling personeelszaken en de rest van de week is  HR ook gewoon bereikbaar via de HR back office van Peoplez in Utrecht.

Personeels- en salarisadministratie
Bij goed HR hoort ook een goede verslaglegging. Peoplez zal dus de personeelsadministratie voor haar rekening nemen en de dossiers bijhouden.

Vooralsnog blijft Gebrema de salarisadministratie zelf doen, wellicht neemt Peoplez dit in de toekomst ook over.

Kortom, we gaan de basis van HR goed neerzetten en vervolgens zullen we de HR afdeling voor hen zijn. Vanuit daar doen we alle HR zaken en dat betekent meedenken over de strategie, maar ook uitvoerende zaken zoals verzuimbegeleiding, casemanagement, de gesprekscyclus (functioneren en beoordelen) begeleiden, etc.

Leave a Reply