Werkt u met freelancers of ZZP’ers? Dan geldt voor u ook de Wet DBA!

HR advies over de wet DBA

Werkt u met freelancers of ZZP’ers? Dan geldt voor u ook de Wet DBA. Vraag de gratis risicoscan bij Peoplez aan!We lichten uw contracten graag voor u door. Voor een bruikbaar HR avies over de wet DBA en uw samenwerking met freelancers: 030 – 208 1111

Minder opdrachten ZZP’ers

Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) van kracht geworden en daarmee is de VAR komen te vervallen. Het afschaffen van de VAR (en de introductie van de modelovereenkomst) leidt nu al tot minder opdrachten voor ZZP’ers. Veel opdrachtgevers zijn huiverig geworden voor het inhuren van ZZP’ers.

HR advies: VAR

De VAR is in 2001 reeds geïntroduceerd en in 2005 is de vrijwarende werking voor opdrachtgevers in de loonbelasting- en sociale zekerheidswetgeving opgenomen. De belangrijkste reden hiervoor was de wens om vooraf duidelijkheid te hebben over de status van een ZZP’er of freelancer en om zo achteraf moeizame procedures te voorkomen over al dan niet verkapte dienstbetrekkingen.

HR advies: Modelovereenkomst

De VAR is afgeschaft omdat deze te gemakkelijk te verkrijgen was en de belastinginspecteur achteraf soms van mening was dat er toch sprake was van een dienstverband in plaats van een onderneming, maar er wel een VAR afgegeven was. Het risico lag daarbij bij de opdrachtnemer, de opdrachtgever was gevrijwaard.

De modelovereenkomst moet meer helderheid geven en biedt geen zekerheid over het al dan niet moeten afdragen van premies en loonheffing. Daarmee ligt het risico nu bij beide partijen.

Grote verschil VAR en Modelovereenkomst

De opdrachtgever is met een modelovereenkomst dus niet meer ‘automatisch’ gevrijwaard van het risico op premie- en loonheffingen.

Indien de belastingdienst vaststelt dat er eigenlijk sprake is van een verkapt dienstverband, dan is niet alleen de ZZP’er meer aansprakelijk, maar ook de opdrachtgever.

Belangrijkste aandachtspunten

Wij willen u als HR advies geven dat het belangrijk is om na te gaan dat er geen sprake is van een verkapt dienstverband. Om te bepalen of er sprake zou kunnen zijn van een verkapt dienstverband zijn er een aantal voorwaarden:

  • Opdrachtnemer opereert zelfstandig en er is geen sprake van werkgeversgezag (afstemming en aanwijzingen zijn wel toegestaan)
  • Opdrachtgever gaat er nadrukkelijk mee akkoord dat opdrachtnemer ook voor andere opdrachtgevers werkt
  • Opdrachtnemer moet overduidelijk als zelfstandige werken en dus niet behandeld worden als werknemer (dus anders gekleed, niet in de maillijst van de nieuwsbrieven, etc.)
  • Voor bouwbedrijven en sommige andere sectoren gelden aanvullende zaken

Misverstanden
Veel opdrachtgevers durven het niet meer aan om ZZP’ers in te huren, getuige het aantal fors afgenomen opdrachten. Men is huiverig of denkt dat het gewoon niet meer mag.

ONZIN!

Het inhuren van ZZP’ers mag en kan nog steeds, zonder problemen. De opdrachtgever moet alleen voorkomen dat de overeenkomst aangemerkt zou kunnen worden als een verkapt dienstverband. Daartoe moet de modelovereenkomst kloppen en moeten zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zich als zodanig gedragen. Ook tijdens de overgangsperiode tot 1 mei 2017! Wij geven u hierover graag een gepast HR advies.

GRATIS TOETS

Werkt u met freelancers of ZZP’ers? Laat Peoplez GRATIS uw overeenkomsten toetsen. Bel 030 – 208 1111 of mail met info@peoplez.nl voor een vrijblijvende afspraak. Heeft u meer hulp nodig? Schakel ons in voor een uitgebreid HR advies.

uitbesteden HR

Wilt u meer weten,
belt u ons gerust op:

Wij helpen u ook graag met onderstaande diensten

Voor het uitbesteden van uw HR administratie of voor HR advies
kunt u het beste bij een specialist terecht:

Peoplez, managing your human capital