Beoordelingscyclus

De beoordelingscyclus, ook wel gesprekscyclus genoemd, is een instrument om niet alleen medewerkers, maar ook de rest van de organisatie zo goed mogelijk te laten presteren.

Als leidinggevenden hun rol goed op zich nemen, worden deze gesprekken regelmatig gevoerd en vastgelegd in dossiers. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is en alles kan besproken worden.

Veel voorkomende fouten bij de beoordelingscyclus

  • het functioneren wordt niet concreet benoemd, men draait om de boodschap heen;
  • men is niet duidelijk, hanteert vaag taalgebruik;
  • afspraken worden niet SMART geformuleerd;
  • in situaties van slecht functioneren is geen goed dossier opgebouwd;
  • bij mensen die goed functioneren wordt niet concreet benoemd wat goed gaat, wat beter kan en hoe dit bereikt kan worden;

In het ergste geval worden helemaal geen gesprekken gevoerd, is er geen gesprekscyclus / beoordelingscyclus. Overigens spreken wij in de meeste gevallen liever over een resultaat- en ontwikkelcyclus in plaats van een gesprekscyclus of beoordelingscyclus.

De beoordelingscyclus – Peoplez HR dienstverlening

Onze expertise is om door middel van maatwerk een bij uw organisatie passend, beoordelingssysteem te maken en te borgen in het DNA van uw organisatie. Wij zullen dit instrument voor u ontwikkelen en implementeren. Uiteraard doen wij dit in overleg met u. Vervolgens zullen we uw medewerkers trainen en opleiden om dit instrument effectief te kunnen gebruiken.

De voordelen van een beoordelingscyclus

Door aandacht te besteden aan uw medewerkers bevordert u de duidelijkheid binnen uw organisatie. Medewerkers willen graag weten wat er van hun wordt verwacht maar ze willen ook graag horen hoe ze het doen. Dat geeft vertrouwen binnen de organisatie. Anderzijds heeft de organisatie er belang bij om het maximale uit de medewerkers te halen.

Peoplez is de specialist in HR dienstverlening in Utrecht. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze service en onze HR producten. Wij bieden u op maat gemaakte HR ondersteuning.

Wilt u meer weten,
belt u ons gerust op:

Wij helpen u ook graag met onderstaande diensten

Voor het uitbesteden van uw HR administratie / personeelsadministratie
kunt u het beste bij een specialist terecht:

Peoplez, managing your human capital