Medewerkers Tevredenheidsonderzoek

Een Medewerkers Tevredenheidsonderzoek of  Medewerker Feedback Programma geeft aan in welke mate medewerkers gelukkig en content zijn met hun werk en daarbij behorende omgeving. Tevreden medewerkers blijven langer en zijn productiever.

Een Medewerkerstevredenheidsonderzoek is ook een manier om actief te vragen of er sprake is van grensoverschrijdend en/of ongewenst gedrag.

Medewerkerstevredenheid in kaart brengen is een vak apart en kan het beste gedaan worden door een externe, onafhankelijke partij.

We starten met het bepalen waarom men een medewerkerstevredenheidsonderzoek wenst en waarover men feedback wil verzamelen. Daarna start de praktische invulling en zal Peoplez een voorzet doen m.b.t. hetgeen bevraagd zou kunnen worden.

Vervolgens laten we de klant eerst een voorbeeldrapportage zien.

Anoniem

Anonimiteit is essentieel bij een Medewerkersonderzoek. Medewerkers moeten zich vrij voelen om zicht te uiten.

Uiteraard bieden we de medewerker de kans om bekend te maken wie men is, zodat zaken concreet besproken kunnen worden. Die keuze is aan de medewerker.

Rapportage

Uiteraard koppelen we de uitslag van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (of medewerker feedback programma) terug aan de opdrachtgever. De resultaten worden per onderwerp via taartdiagrammen in kaart gebracht. Ook destilleren we een rode draad en adviseren we over de aanpak.

Terugkoppeling en actie

Het is essentieel dat de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek worden teruggekoppeld aan en besproken met de medewerkers. Vervolgens moet je ook iets doen met de uitslag, onderneem actie en laat zien dat je het serieus neemt.

Jaarlijks

Het is ook belangrijk om het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek te herhalen, bij voorkeur jaarlijks. Ze kun je goed meten welke ontwikkelingen er doorgemaakt zijn en of genomen maatregelen effect gehad hebben.

Meer weten over ons Medewerkers Tevredenheidsonderzoek? Neem dan contact met ons op!

Medewerkers Tevredenheidsonderzoek

HR bureau in Utrecht