HR Thermometer

Heeft uw bedrijf interim HR ondersteuning nodig?

Peoplez heeft zelf een HR scan ontwikkeld in de vorm van een HR Thermometer. Deze geeft u direct inzicht in de vraag of u nu risico’s loopt op het HR vlak. Indien u een antwoord geeft waarbij u risico loopt, dan loopt de thermometer op.

U krijgt dus snel inzicht in eventuele knelpunten op het gebied HR en of u last van ‘verhoging’ heeft. Het invullen van de HR Thermometer is uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Er zijn geen verplichtingen verbonden aan dit kennismakingsgesprek. Heeft u interesse in een gesprek? Bel 030 208 111 of stuur een mail.

U kunt de HR Thermometer zelf invullen en insturen, maar u kunt ook een afspraak met ons maken, zodat we bij u langs komen om samen de HR scan te doorlopen. Gratis HR advies en tips & tricks !

Als u vragen hebt, voor, tijdens of
na het invullen van de HR thermometer, belt u ons dan gerust:

Start nu met de gratis scan

Verzuim

37°C

1. Hoe hoog is het ziekteverzuim binnen uw organisatie

2. Weet u wat een zieke medewerker uw organisatie, gemiddeld, per dag kost

3. Heeft u afspraken met een arbodienstverlener en sluit deze optimaal aan op uw organisatie

Contracten

37°C

4. Voldoen uw arbeidsovereenkomsten aan de huidige wet- en regelgeving

5. Bent u bekend met alle verplichtingen uit de cao en overige wet- en regelgeving (waaronder alle verplichtingen vanuit de WWZ)

6. Zijn al uw personeelsdossiers up to date en volledig (actuele arbeidsovereenkomst, geldig ID bewijs, meest recente beoordeling etc.)

Arbeidsvoorwaarden en beloning

37°C

7. Bent u volledig op de hoogte van de werkkostenregeling (WKR) en alle consequenties daarvan

8. Heeft u van elke functie een actueel en volledig functieprofiel

9. Heeft u een volledig sluitende verlofdagenregistratie

Functioneren en beoordelen

37°C

10. Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat u uw medewerkers geeft (op schaal 1-10)

11. Hoe tevreden zijn uw medewerkers, gemiddeld, over uw organisatie als werkgever (op schaal van 1-10)

12. Heeft u alle beoordelings- en functioneringsgesprekken op de juiste wijze vastgelegd

Werving en selectie

37°C

13. Bent u in staat om altijd de juiste medewerkers te vinden

14. Hoeveel tijd bent u kwijt aan het vinden van een nieuwe medewerker met een specialistische functie (bijv. native Franstalige accountmanager, .net developer etc.)

15. Hoeveel tijd bent u kwijt aan het vinden van een nieuwe medewerker met een niet- specialistische functie (bijv. secretaresse, boekhoudkundig medewerker)

16. In welke mate bent u tevreden over de manier waarop werving & selectie in uw organisatie op dit moment verloopt

Ontslag en uit dienst

37°C

17. Bent u bekend met de ontslagroutes die er zijn na de invoering van de WWZ en wat al uw rechten en plichten daarbij zijn

18. In hoeverre bent u bij een (dreigend) arbeidsconflict toegerust om met die situatie om te gaan

Arbeidsomstandigheden

37°C

19. Wanneer is uw risico inventarisatie en evaluatie (RIE) voor het laatst geüpdatet

Dank voor het invullen van de HR scan. Als u de resultaten en een op maat gemaakt advies wilt ontvangen, verzend de scan dan door onderstaande gegevens in te vullen. Dit is geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen

m v