HR Thermometer

Inzicht krijgen HR vlak in organisatie

Peoplez heeft zelf een HR scan ontwikkeld in de vorm van een HR Thermometer. Deze geeft u direct inzicht in de vraag of u nu risico’s loopt op het HR vlak. Indien u een antwoord geeft waarbij u risico loopt, dan loopt de thermometer op.

Doe de HR scan!

U krijgt dus snel inzicht in eventuele knelpunten op het gebied HR en of u last van ‘verhoging’ heeft. Het invullen van de HR Thermometer is uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos.

Neem vrijblijvend contact met ons op, om uw HR situatie samen te bespreken.

Als u vragen hebt, voor, tijdens of
na het invullen van de HR thermometer, belt u ons dan gerust:

Start nu met de gratis scan

Verzuim

37°C

1. Hoe hoog is het ziekteverzuim binnen uw organisatie

2. Weet u wat een zieke medewerker uw organisatie, gemiddeld, per dag kost

3. Heeft u afspraken met een arbodienstverlener en sluit deze optimaal aan op uw organisatie

4. Is het verzuimbeleid/-protocol bij uw medewerkers bekend?

Contracten

37°C

5. Werkt u ook met een functionerings- en beoordelingscyclus en vindt u deze cyclus doeltreffend voor de organisatie?

6. Voldoen uw arbeidsovereenkomsten aan de huidige wet- en regelgeving (incl. De wab)

7. Bent u bekend met alle verplichtingen uit de cao en overige wet- en regelgeving (waaronder alle verplichtingen vanuit de wab)

8. Zijn al uw personeelsdossiers up to date en volledig (actuele arbeidsovereenkomst, geldig ID bewijs, meest recente beoordeling etc.)

9. Bent u bekend met de risico’s en restricties van flexibele arbeid (uitzendkrachten, zzp’ers, vrijwilligers, oproepkrachten etc. ) en heeft u deze afgedekt?

Arbeidsvoorwaarden en beloning

37°C

10. Bent u volledig op de hoogte van de werkkostenregeling (WKR) en alle consequenties daarvan

11. Heeft u van elke functie een actueel en volledig functieprofiel

12. Heeft u een personeelshandboek of arbeidsvoorwaardenregeling?

13. Heeft u een volledig sluitende verlofdagenregistratie

Functioneren en beoordelen

37°C

14. Voert u periodiek een medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) uit?

15. Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat u uw medewerkers geeft (op schaal 1-10)

16. Hoe tevreden zijn uw medewerkers, gemiddeld, over uw organisatie als werkgever (op schaal van 1-10)

17. Heeft u alle beoordelings- en functioneringsgesprekken op de juiste wijze vastgelegd

Werving en selectie

37°C

18. Bent u in staat om altijd de juiste medewerkers te vinden

19. In welke mate bent u tevreden over de manier waarop werving & selectie in uw organisatie op dit moment verloopt

Ontslag en uit dienst

37°C

20. Bent u bekend met de ontslagroutes die er nu zijn inclusief de negende ontslaggrond na invoering van de wab?

21. In hoeverre bent u bij een (dreigend) arbeidsconflict toegerust om met die situatie om te gaan

Arbeidsomstandigheden

37°C

22. Wanneer is uw risico inventarisatie en evaluatie (RIE) voor het laatst geüpdatet

Dank voor het invullen van de HR scan. Als u de resultaten en een op maat gemaakt advies wilt ontvangen, verzend de scan dan door onderstaande gegevens in te vullen. Dit is geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen

m v