NOW 3.0

NOW 3.0

NOW 3.0 is verdeeld in 3 tranches:

o derde tranche: oktober t/m december 2020

o vierde tranche: januari 2021 t/m maart 2021

o vijfde tranche: april 2021 t/m juni 2021

NOW 3.0 – berekening omzetverlies

 • omzetverlies wordt bepaald door periode van drie maanden te vergelijken met 25% van de omzet van 2019
  • werkgever mag per tranche omzetperiode kiezen, maar (i) de startdatum ligt altijd op de 1e van de maand en (ii) die kalendermaand moet vallen binnen de betreffende tranche
  • als er eerder NOW is aangevraagd, moet de periode van omzetdaling aansluiten op een vorige tranche

NOW 3.0 – bepaling loonsom

 • voorschotten van alle drie de tranches worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020
  • pas als de loonsom in de betreffende tranche is gedaald met een hoger percentage dan de vrijstelling (10, 15, 20%), volgt een korting op de subsidie
  • voor elke euro die de loonsom teveel is gedaald, ontvangt de werkgever resp. 80, 70 of 60 cent minder subsidie

Rekenvoorbeeld derde tranche NOW

 • Adviesbureau Kuipers B.V.
  • loonsom in juni 2020 = € 40.000
  • omzetdaling = 50%later blijkt dat:
 • loonsom over oktober t/m december 2020 € 96.000 bedroeg
  • loonkosten dus 20% gedaald zijn t.o.v. referentiemaand

berekening van voorlopige subsidie:

50% x 40.000 x 3 x 1,4 x 0,8 (maximale compensatie) = € 67.200
voorschot (80%) = € 53.760

Correctie op definitieve subsidie:

12.000 (10% van de loonkosten) x 1,4 x 0,8 = € 13.440
meegetelde loonkostendaling van 10% leidt tot vermindering van de subsidie met 20%

NOW 3.0 en bedrijfseconomisch ontslag

 • bij bedrijfseconomisch ontslag worden geen loonkosten in mindering gebracht op subsidie (NOW 1: 150%, NOW 2:100%)
 • korting van 5% op subsidiebedrag bij collectief ontslag in combinatie met ontbreken overeenstemming met vakbonden vervalt eveneens
 • werkgever ontvangt dus volle subsidie ook bij bedrijfseconomisch ontslag zolang de
  betreffende werknemers in die betreffende periode daadwerkelijk op de loonlijst staan
 • NIEUW: werkgever heeft inspanningsverplichting om werknemer van werk-naar-werk te begeleiden (Geldt niet bij VSO’s)
 • werkgever is verplicht om in subsidietijdvak, waarin hij bedrijfseconomische ontslag aanvraagt, contact op te nemen met de UWV telefoon NOW (088 – 898 20 04).
 • een werkgever die deze verplichting schendt, wordt voor 5% gekort op het subsidiebedrag

NOW 3.0 – bonus- en dividendverbod

 • bonus- en dividendverbod en verbod op inkoop eigen aandelen blijft gelden
 • geldt alleen bij voorschot/definitieve subsidie van EUR 100.000/EUR 125.000
 • voor de tranches 1, 2 en 3 geldt het verbod voor het jaar 2020, voor de tranches 4 en 5 geldt dit voor het jaar 2021

NOW 3.0 – aanvraag, voorschot & vaststelling

 • loket open: 16 november 2020 (tot 13 december 2020)
 • vaststelling subsidie: vanaf 1 september 2021
 • werkgever krijgt 24/38 weken om een aanvraag tot vaststelling te doen

NOW 3.0 – terugvordering

 • bij terugvordering geldt standaard een betalingstermijn van 6 weken
 • UWV zal verzoek om betalingsregeling (12 maandelijkse termijnen) welwillend in behandeling nemen

Wilt meer weten of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de NOW 3.0 ? Bel ons op 030 208 1111 of mail naar info@peoplez.nl

Leave a Reply