Het Nieuwe Normaal: Hybride werken

Het Nieuwe Normaal: Hybride werken

Hybride werken wordt het nieuwe normaal.

Zolang Corona de wereld beheerst, werken veel mensen thuis. In het begin van de pandemie dachten veel mensen dat thuiswerken, of beter gezegd vanuit huis werken, de standaard voor de toekomst zou worden. Nu we ruim een half jaar verder zijn, blijkt dat een groot deel van de medewerkers het werken op kantoor mist en dat mensen, zodra het kan, weer meer naar kantoor willen. Hoe ziet het werken er ná Corona uit?

Zeer waarschijnlijk gaan we naar een situatie die ik ‘Hybride werken’ noem. Deels vanuit huis, deels op de zaak. Of het meer vanuit huis of meer op de zaak zal zijn, hangt van de functie, het type werk en de persoonlijkheid van de medewerkers.

Productiviteit
Tijdens de 1e Corona-golf werd er beweerd dat de thuiswerkers productiever waren dan wanneer ze op de zaak werkten. Dit is overigens nooit aangetoond, maar kan zomaar eens waar geweest kunnen zijn. De vraag is echter of dit na lange tijd thuiswerken ook zo zal zijn. Mijn verwachting is dat de productiviteit na verloop van tijd langzaam afneemt als men volledig thuis werkt.

Aan de andere kant worden vergaderingen effectiever gehouden, is er veel minder reistijd (en files) en kan men een betere work-life balance realiseren.

1 + 1 = 3
Door met elkaar, naast elkaar, samen te werken ontstaat vaak een situatie die meer is dan de som der delen. Mensen kunnen elkaar versterken, elkaar op ideeën brengen, elkaar energie geven, zaken van elkaar overnemen, waardoor de optelsom van hun inspanningen groter zijn dan de individuele input bij elkaar opgeteld.

Dit wezenlijke onderdeel van samenwerken is afwezig in een situatie waarin men vooral vanuit huis werkt.

Fysiek contact met leuke collega’s
Mensen hebben niet alleen werk om geld te verdienen, maar ook voor zingeving en de sociale contacten. Werkplezier blijkt al jaren een doorslaggevende factor te zijn als het gaat om een nieuwe job. Wat verstaan we onder werkplezier? Een positieve werksfeer én leuke, gezellige collega’s.

Het fysieke contact mag letterlijk zijn (aanraking, een schouderklopje), maar het kletspraatje bij de koffiemachine of aan de lunchtafel zijn essentieel. Veel mensen missen dat als ze structureel thuis werken.

Thuiswerk faciliteren en afspraken maken
Veel mensen die vanuit huis werken, doen dat aan de keukentafel of vanaf de bank. Dat is arbo-technisch onverantwoord. Werkgevers worstelen hiermee, zij zijn immers verantwoordelijk voor een goede werkplek, ook thuis. Daarnaast hebben veel werkgevers nog geen duidelijke afspraken met de thuiswerkers.  Het zou goed zijn als werkgever en werknemer afspraken maken en deze vastleggen in een thuiswerkovereenkomst.

Hybride werken
Waarschijnlijk wordt in de toekomst het hybride werken het nieuwe normaal. Deels vanuit huis, deels op de zaak. Deze constructie biedt ‘the beste of both worlds’.

Wilt u advies over de situatie bij u op kantoor, wilt u een thuiswerkovereenkomst of weten hoe je een thuiswerkplek goed en verantwoord inricht?

Bel ons op 030 208 1111 of mail naar info@peoplez.nl