Hippe arbeidsovereenkomst

Hippe arbeidsovereenkomst

Hippe, korte arbeidsovereenkomst

Veel werkgevers, met name ‘Start Up’s  en ‘Scale ups’ zouden graag een hippe arbeidsovereenkomst hebben, op 1 A4’tje, zoals Tony Chocolony deze hanteert.

Dat is in Nederland niet zo heel eenvoudig. Als werkgever ben je nl. verplicht een aantal zaken vast te leggen in een arbeidsovereenkomst. Overigens kan er wel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst zonder dat er überhaupt iets schriftelijk overeengekomen is, maar de wetgeving in Nederland schrijft het e.e.a. voor, mede door de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden die jl. augustus ingegaan is.

Afspraken vastleggen in arbeidsovereenkomst

Los daarvan is het vastleggen van de afspraken zeer zeker aan te raden, omdat anders alles in het voordeel van de medewerker uitgelegd wordt (bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict). Als alles goed gaat en werkgever en werknemer blij zijn met elkaar, dan is dat prima, maar de problemen ontstaan als een van beide partijen niet (meer) zo gelukkig is.

Ook om die reden adviseren wij om veel zaken vast te leggen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een verlofadministratie. Het is hip om dat niet meer bij te houden, maar bij een vertrek van de medewerker begint vaak het gedoe over het aantal verlofdagen dat er nog zou staan (en die dan opgenomen danwel uitbetaald moeten worden).

Arbeidsovereenkomst versus Personeelsgids

Wij adviseren onze klanten om de individuele afspraken vast te leggen in een arbeidsovereenkomst en de collectieve afspraken –die voor elke medewerker gelden- in een personeelsgids. Daarmee kan de arbeidsovereenkomst al een stuk korter, meestal op max. 2 A’4tjes. De vorm en lay-out van die A4’tjes kun je uiteraard zelf bepalen (bijvoorbeeld à la Tony Chocolony).

Verder hebben werkgevers hebben op grond van artikel 7:655 BW een uitgebreide informatieplicht, daar moet ook rekening mee gehouden worden.

Welke zaken leg je vast?

De volgende zaken moeten schriftelijk gecommuniceerd zijn met de medewerker. Het gaat om:

 • naam en woonplaats werkgever;
 • naam en woonplaats werkgever;
 • de werklocatie(s);
 • functie (titel en inhoud, een verwijzing naar een functieprofiel volstaat ook);
 • datum indiensttreding en duur van het contract;
 • proeftijd indien van toepassing;
 • aantal uur per week (eventueel verdeeld over aantal dagen);
 • hoogte salaris, datum uitbetaling;
 • hoogte van de vakantietoeslag plus datum uitbetaling;
 • aantal vakantiedagen;
 • opzegtermijn;
 • (eventueel) uw pensioenregeling;
 • (eventueel) uw concurrentiebeding;
 • Of er (en welke dan) een cao van toepassing is.

Bovenstaande moet dus eigenlijk wel in een arbeidsovereenkomst / personeelsgids staan en daar moeten beide partijen voor tekenen.

Arbeidsvoorwaardenvoorstel

Zo’n A4’tje à la Tony Chocolony (ook wel ‘one-pager’ genoemd) kun je natuurlijk prima gebruiken om een arbeidsvoorwaardenvoorstel te doen. Dan volsta je bijvoorbeeld met

 • NAW gegevens medewerker;
 • Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (vakantiedagen, reiskosten, laptop / telefoon, vakantietoeslag, bonus, etc.);
 • Datum indiensttreding, plus contractperiode;
 • Aantal uur per week;
 • Functie

In de personeelsgids (ook wel Personeelshandboek) leg je zaken vast die voor iedereen gelden. Dat kunnen arbeidsvoorwaarden zijn, maar ook fatsoensnormen, hoe om te gaan met internet en social media, geheimhouding, hoe om te gaan met bedrijfseigendommen, ongewenst gedrag, klachtenprocedure, etc. etc.

Als u hulp kunt gebruiken bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, een arbeidsvoorwaardenvoorstel, het opmaken van een Personeelsgids, etc. dan vernemen we het graag!

Peoplez                             030 – 208 111                               info@peoplez.nl