Wet werken waar je wilt aangenomen

Wet werken waar je wilt aangenomen

Wet Werken Waar Je Wilt

In de Wet Flexibel Werken is al geregeld dat werknemers hun werkgever kunnen verzoeken om meer of minder uren te werken, om andere werktijden te gaan werken of om vanaf een andere arbeidsplaats te werken. Het verzoek om vanaf een andere arbeidsplaats te werken kan door werkgevers nu vrij gemakkelijk worden afgewezen.

Een werkgever zal een verzoek tot aanpassing van zijn arbeidsplaats na inwerkingtreding van deze nieuwe wet Werken Waar Je Wilt in principe moeten inwilligen tenzij hij, gelet op alle omstandigheden van het geval, oordeelt dat de belangen van de werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moeten wijken voor zijn belangen.

De arbeidsplaatskeuze wordt in het wetsvoorstel wel beperkt tot het werken op een werklocatie van waaruit gebruikelijk werkzaamheden worden verricht ten behoeve van de werkgever. Zoals een ander filiaal van dezelfde onderneming. Daarnaast kan ook het thuisadres van de werknemer de werkplek zijn..

De Eerste Kamer gaat zich nog over het wetsvoorstel buigen.  Zodra de wet er helemaal door is -en dat is wel de verwachting- zullen we hierover berichten.