Wanneer moet je transitievergoeding betalen?

Wanneer moet je transitievergoeding betalen?

Wanneer moet je transitievergoeding betalen. Het antwoord op deze vraag is: bijna altijd.

Aflopend contract niet verlengen

Vroeger had de medewerker pas recht op een (transitie)vergoeding na een dienstverband van minimaal 2 jaar. Om die reden gingen veel werkgever contracten aan van 7 maanden, verlengd met 8 maanden en dan nog eens 8 maanden, zodat de grens van 24 maanden niet bereikt werd.

Sinds de invoering van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) heeft iedere werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding.

Het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voor te zetten moet dan wel bij de werkgever liggen. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Als de medewerker besluit om het contract niet te verlengen hoeft de werkgever géén transitievergoeding te betalen.

Een vergoeding is dus wettelijk verplicht zodra het ontslag via het UWV of de kantonrechter gaat óf na afloop van een tijdelijk dienstverband dat op initiatief van de werkgever niet verlengd wordt.

Wel verlenging, minder uren

Soms wil de werkgever de arbeidsovereenkomst wel verlengen, maar voor minder uren. Dan heeft de werknemer meestal alsnog recht op een transitievergoeding voor het deel dat men minder gaat werken (deeltijdontslag). Het aantal uur moet dan wel minimaal 20% minder zijn en dit mag niet tijdelijk zijn. Heeft de werknemer zelf verzocht om minder te werken? Dan geldt er geen transitievergoeding.

Transitievergoeding bij nul-uren contracten, oproepcontracten en uitzendkrachten

Als een medewerker op een oproep-, nul-uren-, min-max- of uitzendcontract werkzaam is, dan gelden dezelfde regels. Dus ook dan is er sprake van recht op transitievergoeding, al vanaf de 1e dag!

Zorg bij een uitzendconstructie dat er duidelijke afspraken zijn met het uitzendbureau over het uitbetalen van de transitievergoeding. Zit dit al in het uurtarief verwerkt of factureert de uitzender de transitievergoeding achteraf?

Geen recht op transitievergoeding

Er zijn ook omstandigheden waarbij je als werkgever niet verplicht bent om een transitievergoeding te betalen. Dit kan gelden voor de volgende situaties:

  • Als het contract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd en de werkgever een ontslagvoorstel doet;
  • Als de werkgever failliet is verklaard, uitstel van betaling heeft gekregen of in de schuldsanering zit;
  • Als de medewerker jonger is dan 18 jaar en minder dan 12 uur per week werkt;
  • Als de medewerker ontslagen wordt vanwege de bereikte pensioenleeftijd;
  • Als de medewerker ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest. Denk bijvoorbeeld aan diefstal, intimidatie of veelvuldig te laat komen;
  • Als er in de cao een vergelijkbare voorziening is opgenomen (zoals bijvoorbeeld een wachtgeldregeling). Dit mag vanaf 1 januari 2020 alleen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en hoeft niet meer ‘gelijkwaardig’ te zijn aan de transitievergoeding;
  • Als de medewerker een gelijkwaardig of beter aanbod van de werkgever om het contract te verlengen weigert.

Wilt u meer weten over transitievergoeding of heeft u behoefte aan ander HR Advies? Neem contact met Peoplez op via 030 – 208 1111 of via info@peoplez.nl

Voor het berekenen van de transitievergoeding verwijzen we u naar de tool op www.ontslag.nl