Zieke medewerker. Wat mag je wel vragen en wat niet?

Zieke medewerker. Wat mag je wel vragen en wat niet?

Zieke medewerker. Wat mag je wel vragen en wat niet?

Veel werkgevers weten het niet, wat mag je wel en wat mag je niet vragen aan een medewerker die zich ziek meldt? Oftewel: Zieke medewerker. Wat mag je wel vragen en wat niet?

In feite komt het er op neer dat een werkgever alleen aan een werknemer die zich ziek meldt mag vragen hoe lang de werknemer denkt dat het ziekteverzuim zal duren (vanwege de privacyregels).

Een werkgever mag als een werknemer zich ziek meldt de volgende gegevens over zijn gezondheid vragen en registreren:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres van de zieke medewerker;
  • de vermoedelijke duur van het verzuim;
  • de lopende afspraken en werkzaamheden (en of er iets overgenomen moet of kan worden);
  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

Als werkgever mag je dus in principe geen andere gegevens over de gezondheid verwerken dan de hierboven genoemde gegevens. Ook niet met toestemming van de werknemer!

Welk werk kan een zieke medewerker nog wel doen?

Mogelijkheden en onmogelijkheden
Wegens privacyregels mag een werkgever ook niet vragen naar de beperkingen van de werknemer. Dus niet de volgende vraag: Wat kan de werknemer nog wel en wat kan hij niet als gevolg van zijn ziekte of gebrek?

Mocht de werknemer dit zelf, uit eigen beweging, aan de werkgever mededelen, dan mag de werkgever dat níet opschrijven. De werkgever mag er wel naar luisteren. Ook mag hij met de werknemer wel in overleg treden over de taken en werkzaamheden die de werknemer kan doen. De werkafspraken die de werkgever naar aanleiding daarvan met de werknemer maakt, mag hij wel noteren.

Registreren

De eventuele werkafspraken die tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt mogen wel geregistreerd worden, máár slechts beperkt tot de taken en de werkzaamheden die de werknemer gaat verrichten. Verder mag een werkgever niets registreren van wat hij met de werknemer heeft besproken over het verzuim van de werknemer.

HR Advies bij zieke medewerker

Het advies is om een werknemer van wie het vermoeden bestaat dat wat langere tijd uit de running zal zijn, zo snel als mogelijk naar de bedrijfsarts toe te sturen. De bedrijfsarts mag nl. wel actief vragen welke functionele beperkingen en mogelijkheden de werknemer heeft (wat hij wel en niet kan doen).

Vervolgens kan er overlegd worden over de terugkeer naar het werk en de invulling van die werkzaamheden, uiteraard rekening houdend met de ziekte of de beperking van de werknemer. De re-integratie kan dan snel en voortvarend worden opgepakt.

Voor HR Advies in specifieke situaties kunt u bellen met Peoplez (030 208 1111 of mailen naar info@peoplez.nl) 

Lees hier meer over zieke medewerkers in het algemeen

En Verzuim kost meer dan u denkt