Wijzigingen HR 2020

Wijzigingen HR 2020

Wijzigingen HR 2020

Allereerst wens ik u namens het hele Peoplez-team een geweldig mooi, gezond en gelukkig 2020 toe!

Elk jaar zijn er wijzigingen op HR gebied en voor 2020 zijn dat er meer dan ooit. We zetten ze voor u op een rijtje:

  • De Wet Arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) is  op 1 januari 2020 ingevoerd en daarmee is o.a. het ontslagrecht, de ketenregeling en het recht op transitievergoeding veranderd.

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen.

Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. De transitievergoeding-regeling wordt wel versoberd en dit gaat vooral ten koste van ouder werknemers met langere dienstverbanden.

De ketenregeling is weer terug naar 3 jaar. De opeenvolging van tijdelijke contracten wordt verruimd. Tot 2020 was het mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar te aan te gaan. Dit is nu weer drie jaar (net als voor 2015).

Arbeidsvoorwaarden payrollers worden gelijk aan werknemers. Werknemers die op payrollbasis werken, moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.

Regels voor oproepkrachten zijn veranderd. Oproepkracht hoeven niet altijd beschikbaar te blijven.  Verder moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk nog wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag (horeca).

Verder moet de werkgever (bij voortzetting van de  arbeidsovereenkomst) na één jaar een aanbod doen voor de werkomvang die de oproepkracht de 12 maanden ervoor gemiddeld heeft gewerkt.

Voor tijdelijke werknemers geldt een hogere WW-premie. Dit geldt dus voor oproepkrachten, uitzendkrachten, etc. maar ook voor medewerkers met een contract voor bepaalde tijd.

Meer over de WAB kunt u lezen op Hoofdlijnen WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans)

  • Verruiming Werkkostenregeling (WKR)

Tot 2020 mochten werkgevers uit de vrije ruimte tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken (voor Kerstpakketten, bedrijfsuitjes, etc.). Vanaf 2020 mag tot een loonsom van 400 duizend euro (circa 12 fte) een hoger percentage (1,7 procent) worden toegepast. Hierdoor krijgen werkgevers tot 2 duizend euro (42 procent) extra vrije ruimte tot hun beschikking.

  • Minimumloon omhoog

Per 1 januari 2020 is het minimumloon omhoog. Bekijk de de nieuwe minimumlonen op minimumlonen 2020.

  • Fiets van de zaak eenvoudiger, elektrische auto duurder

Vanaf 1 januari 2020 is het eenvoudiger om een ‘fiets van de zaak’ te rijden. Werknemers die van hun werkgever een (lease-)fiets ter beschikking krijgen, hoeven daarover jaarlijks slechts 7% bijtelling te betalen.

De bijtelling voor elektrische auto’s gaat omhoog naar 8%, mits de cataloguswaarde van de auto niet hoger is dan 45.000 euro. Voor alle andere auto’s blijft de bijtelling 22 procent.

  • Vijf weken extra geboorteverlof

Partners krijgen vanaf 1 juli 2020 na de geboorte van een kind vijf weken extra geboorteverlof, op te nemen in de eerste zes maanden na de bevalling.

  • Ambtenaren zijn werknemer geworden

Vanaf 2020 is het ‘normale’ arbeidsrecht ook van toepassing op ambtenaren. Voorheen kregen ambtenaren een eenzijdige aanstelling bij het rijk, de provincie of gemeente. Deze zijn ‘automatisch’ overgezet naar arbeidsovereenkomsten.

  • Zelfstandigenaftrek wordt verlaagd

De zelfstandigenaftrek gaat vanaf 2020 in stappen van 250 euro naar beneden, tot een maximale aftrek van 5000 euro in 2028.

  • Twee schijvenstelsel belastingen

Per 2020 gaat het belastingstelsel van 3 naar 2 schijven en zijn er nieuwe tarieven inkomstenbelasting. Er is 1 belastingtarief (37,35%) voor alle inkomens tot € 68.507 en 1 belastingtarief voor alle inkomens boven dat bedrag (49,5%).

Heeft u vragen over één van deze onderwerpen of wilt u verdieping en weten wat het voor u, uw organisatie of uw medewerkers betekent? Bel ons op 030 – 208 1111 of mail naar info@peoplez.nl