Aandachtspunten / wijzigingen HR 2022

Aandachtspunten / wijzigingen HR 2022

Per januari 2022 gaat er weer veel veranderen op HR-gebied. Er zijn aandachtspunten / wijzigingen in 2022. Via dit artikel willen we u op de hoogte brengen van de belangrijkste zaken zodat u hier rekening mee kunt houden en op inspelen.

Indien u vragen heeft of meer wilt weten, aarzelt u dan niet om ons te bellen
(030 – 208 1111) of te mailen (info@peoplez.nl).

Ouderschapsverlof deels betaald

Het kabinet wil dat er meer ruimte komt voor ouders om de zorg voor hun kind en werk te combineren. In 2020 deed het aanvullend partnerverlof zijn intrede en per 2 augustus 2022 komt daar ook het deels betaalde ouderschapsverlof bij. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders de eerste 9 weken deels betaald opnemen. Dit zijn dan de eerste 9 weken van de totale 26 weken ouderschapsverlof. Ouders krijgen van het UWV gedurende 9 weken een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon). Dit percentage zou nog kunnen veranderen in 70%. Dit moet nog worden behandeld door de tweede kamer.

Thuiswerkvergoeding

Per 1 januari komt er een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag. Deze vergoeding is bedoeld voor zaken als water- en elektriciteitsverbruik, verwarming koffie en thee en toiletpapier. Je hoeft geen loonheffingen in te houden over dit bedrag. Let op: Voor eenzelfde werkdag kan niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer naar de vaste werkplek van toepassing zijn.

De vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per thuiswerkdag kan dus worden toegepast als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt. Maar als een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en het andere deel op de vaste werkplek werkt, kan maar één van de vrijstellingen worden toegepast.

Als de werkgever en werknemer vooraf afspraken maken over de werkplek op welke dagen, kan de werkgever op basis van die verhouding een vaste vergoeding toekennen voor zowel het thuiswerken als de reiskosten woon-werkverkeer.

Werkkostenregeling

Veel ondernemers maken gebruik van de werkkostenregeling (WKR), de regeling om personeel onbelaste vergoedingen te geven. De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van het loon was per 1 januari 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%, maar gaat per 2022 terug naar 1,7%. Voor het bedrag boven € 400.000 geldt het percentage van 1,18%.

Lagere premie arbeidsongeschiktheidsfonds voor kleine werkgevers

Vanaf 1 januari 2022 betalen mkb’ers een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De premie wordt gedifferentieerd, waardoor kleine werkgevers minder kosten hebben bij arbeidsongeschiktheid van hun medewerkers dan grote werkgevers. Hierdoor zijn kleine werkgevers minder kwetsbaar als een van hun medewerkers ziek wordt.

Scholingssubsidie / STAP-subsidie

Vanaf 1 maart 2022 is er een nieuwe subsidie voor de (bij)scholing van personeel: de Subsidie Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP). Deze subsidie vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. De maximale hoogte is € 1.000,- per persoon per jaar. De ‘oude’ aftrek van scholingsuitgaven stopt waarschijnlijk per 1 januari 2022, waarna de STAP waarschijnlijk per 1 maart 2022 aan te vragen is bij het UWV.

Geen rookruimtes meer

Per 1 januari 2022 mogen bedrijven geen rookruimte meer hebben voor hun personeel. Per 1 juli 2021 moesten (semi-)publieke en openbare gebouwen deze ruimtes al sluiten, maar nu geldt deze regel ook voor bedrijven. Deze wijziging gaat in na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Het is dus verboden in een bedrijf alsmede het terrein daar om heen te roken.

Bijtelling auto van de zaak

De bijtelling van nieuwe, volledig elektrische auto’s gaat in 2022 omhoog van 12% naar 16%. Dit percentage geldt bij auto’s met een catalogusprijs van maximaal € 35.000. Als de auto duurder is, betaal je over de meerprijs 22% bijtelling (het normale tarief). De komende jaren wordt de bijtelling op volledig elektrische auto’s langzaam opgetrokken naar het normale tarief.

Stijging minimumloon

Twee keer per jaar kan het minimumloon wijzigen, namelijk per 1 januari en per 1 juli. De bedragen zijn wettelijk vastgesteld. Minder betalen aan werknemers mag niet.

Ook per 1 januari 2022 stijgt het minimumloon. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt dan een minimumloon van € 1.725 per maand. In 2021 was dat € 1.684,80.

Zie hieronder de tabellen.

Tabel:                 minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1-1-2022)

Leeftijd                             Per maand         Per week            Per dag

21 jaar en ouder             € 1.725,00          € 398,10             € 79,62

20 jaar                              € 1.380,00          € 318,50             € 63,70

19 jaar                              € 1.035,00          € 238,85             € 47,77

18 jaar                              € 862,50             € 199,05             € 39,81

17 jaar                              € 681,40             € 157,25             € 31,45

16 jaar                              € 595,15             € 137,35             € 27,47

15 jaar                              € 517,50             € 119,45             € 23,89

Let op: het minimum uurloon verschilt bij een werkweek van 40, 38 of 36 uur. Hieronder ziet u wat dit betekent.

Tabel wettelijke minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2022)

Fulltime werkweek        21 jaar e.o.        20 jr  19 jr  18 jr  17 jr  16 jr    15 jr

36 uur                               € 11,06            8,85   6,64   5,53   4,37  3,82    3,32

38 uur                               € 10,48            8,39   6,29   5,24   4,14  3,62    3,15

40 uur                               € 9,96              7,97   5,98   4,98   3,94   3,44   2,99

Meer weten?

Bel Peoplez op 030 – 208 1111 of mail naar info@peoplez.nl