Wet Werk en Zekerheid werkt wel, niet, wel, niet…

Wet Werk en Zekerheid werkt wel, niet, wel, niet…

Berichtgeving verwarrend

De berichtgeving in de media is niet eensluidend. Sommige media berichten dat de WWZ een groot succes is, andere dat de WWZ niet werkt. Het is maar net welk medium je leest of waar je naar kijkt. De vakbonden en minister zijn uitermate positief, het MKB beklaagt zich. Wij geven u in deze HR interim blog graag ons inzicht.

Meer schikkingen, minder rechtszaken

Volgens FNV is het percentage schikkingen bij ontslag toegenomen van 65 procent naar 85 procent van het totaal aantal ontslagzaken. De gang naar de kantonrechter is afgenomen van 14 procent naar 9 procent en via het UWV van 21 procent naar 6 procent.

Meer vaste banen ?

Volgens het CBS is het aantal werknemers met een vast contract met 12.000 gestegen in het eerste kwartaal van 2016. Dit kan ook met de verbeterde economie te maken hebben, daarom wordt er verder onderzoek naar gedaan. Of dit een positief effect van de WWZ is, is dus nog onduidelijk.

Ontslag goedkoper, maar lastiger

Ontslag is voor werkgevers goedkoper geworden omdat er nu een transitievergoeding betaald dient te worden in plaats van een torenhoge ontslagvergoeding. Aan de andere kant is het ontslaan van medewerkers moeilijker dan ooit. Ontslagaanvragen worden massaal afgewezen door rechters omdat ze de –overigens wettelijk vastgelegde- vergoeding te laag vinden.

Vuistdik dossier vereist

Er zijn gronden voor ontslag waarbij het ontslag relatief gemakkelijk wordt toegekend, zoals bij structurele werkweigering, diefstal of bedreiging / intimidatie, het vervallen van de arbeidsplaats wegens bedrijfseconomische redenen etc. Dit moet je als werkgever dan wel kunnen aantonen.

In veel andere gevallen, zoals disfunctioneren, is ontslag een ingewikkeld en tijdrovend verhaal. Anders dan onder het vroegere systeem bestaat immers bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor de rechter geen mogelijkheid – behoudens ernstige verwijtbaarheid van de werkgever – om bij een gebrekkige ontslaggrond (lees: een gebrekkig dossier) toch te ontbinden en de werknemer daarvoor financieel te compenseren. Een vuistdik dossier is daarbij dus een vereiste.

Ook mogen werkgevers nog maar op één grond een aanvraag indienen, waar men vroeger een optelsom kon maken.

Lang traject

Een werknemer die niet goed functioneert moet alle kansen krijgen om zich te verbeteren. De werkgever dient allereerst het disfunctioneren te signaleren, dit aan te geven en uitgebreid te bespreken met werknemer. Vervolgens dient er een verbetertraject opgesteld te worden, waarbij de werknemer ruim de tijd moet krijgen om zich te verbeteren.

Indien dit niet lukt, is ontslag nog niet aan de orde, de werkgever dient een andere passende functie te vinden en ook hierbij de werknemer voldoende ruimte te geven om zich deze werkzaamheden eigen te maken.

MKB’er biedt minder vaste contracten

MKB ondernemers geven aan juist minder vaste contracten te geven, omdat de risico’s te groot zijn. Met name het moeten doorbetalen van de medewerker tijdens de eerste 2 jaar ziekteverzuim schrikt kleinere organisaties af.

Ook het feit dat het moeilijker is om van disfunctionerende werknemers af te komen maakt ondernemers voorzichtig. Daarnaast is de markt sterk aan snelle veranderingen onderhevig en wil men snel kunnen anticiperen door op- en af te schakelen qua bezetting. Dit gaat makkelijker met tijdelijk personeel of ingehuurde krachten.

Veel MKB’ers kiezen daarom voor de meest veilige weg, mede omdat ze niet precies weten welke mogelijkheden er zijn en wat de voor- en nadelen van die opties zijn. In deze gevallen is het vragen van deskundig advies aan professionals raadzaam.

WWZ werkt wel, niet, wel, niet

Kortom, de Wet Werk en Zekerheid werkt wél volgens de vakbonden en het ministerie.
MKB organisaties vinden dat de wet níet werkt en hen te veel beperkt.

HR interim oplossingen

Kunt u wel hulp gebruiken op het gebied van HR? Peoplez biedt een oplossing! Wij leveren HR interim diensten en services. Neem contact met ons op voor meer informatie. Voor HR interim in Utrecht en de rest van Nederland.