Aandachtspunten HR n.a.v. Prinsjesdag 2021

Aandachtspunten HR n.a.v. Prinsjesdag 2021

Vorig jaar ging het op Prinsjesdag vooral over de onzekerheid vanwege de coronacrisis. Dit jaar is er sprake van een veel positiever beeld, maar zijn er ook zorgen. De Nederlandse economie herstelt veel sneller dan verwacht en de arbeidsmarkt kent oplopende personeelstekorten en een historisch lage werkloosheid.

Op het gebied van HR is het goed om rekening te houden met de volgende zaken.

  1. De onbelaste thuiswerk-vergoeding VS de reiskostenvergoeding

Veel organisaties kende al een thuiswerkvergoeding. Vanaf januari 2022 kan een werkgever maximaal € 2 per thuiswerkdag netto aan een werknemer vergoeden. Indien de werkgever meer wil vergoeden, dan gaat dit ten koste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR).

Daarnaast blijft de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van maximaal € 0,19 per kilometer bestaan. Werkgevers kunnen per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding óf de reiskostenvergoeding geven; beide vergoedingen kunnen niet op dezelfde dag worden verstrekt.

Indien een werknemer op dezelfde dag vanuit huis werkt en naar kantoor gaat, dan moet een werkgever kiezen welke vergoeding hij of zij geeft.

  1. Scholingsbudget

Om op tekort aan arbeidspotentieel in te spelen, kunnen mensen vanaf 2022 gebruik maken van het STAP scholingsbudget. STAP is de afkorting voor ‘Stimulering Arbeidsmarktpositie’. Werkenden en niet-werkenden kunnen vanaf 1 maart 2022 tot een maximum van € 1.000 aanvragen voor een scholingsactiviteit.

  1. Tegemoetkoming kleine werkgevers loondoorbetaling bij ziekte

Veel kleinere werkgevers ervaren uiterst negatieve gevolgen van de kosten van een zieke werknemer. Vanaf januari 2022 biedt de overheid enige verlichting. De kosten van arbeidsongeschiktheid voor werkgevers worden dan verlaagd. Door een gedifferentieerde premie betalen kleine werkgevers minder Aof-premie dan grote werkgevers.

  1. Betaald ouderschapsverlof

Ouders krijgen vanaf 2 augustus 2022 recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Dit geldt ook voor ouders die op 2 augustus 2022 een kind hebben dat nog geen jaar oud is. Beide ouders krijgen straks van het UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon.

  1. Bijtelling lease auto

De fiscale bijtelling van elektrische auto’s wordt stapsgewijs verhoogd tot er in 2026 een fiscale bijtelling wordt bereikt die voor alle leaseauto’s gelijk is. In 2022 wordt de fiscale bijtelling met 4% verhoogd tot 16% over de cataloguswaarde tot €35.000. Boven de €35.000 wordt de fiscale bijtelling 22%.

  1. Vrije ruimte WKR 2022 weer terug naar normaal

Voor 2022 zijn er geen aanpassingen voorgesteld (in tegenstelling voor 2021) en geldt dus weer 1,7%.

  1. Lagere WW premies in 2022

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage Awf-premie voor vaste contracten en een hoge Awf-premie voor flexibele contracten. Vanaf 2022 dalen deze premies ten opzichte van 2021 en wordt de lage Awf-premie 2,20% en de premie Awf-hoog 7,20%. In 2021 was de lage premie 2,70% en de hoge premie 7,70%.

Mocht u vragen hebben, over bovenstaande of over andere HR zaken, dan staan we uiteraard voor u klaar!

030 – 208 1111 of info@peoplez.nl 

Leave a Reply