Functioneringsgesprekken: verplicht of gewoon belangrijk?

Functioneringsgesprekken: verplicht of gewoon belangrijk?

Er is geen wettelijke verplichting om functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken of beoordelingsgesprekken te doen. Verplicht? Nee dus!

Belangrijk en verstandig? Jazeker !

MKB HR advies: een gesprekscyclus houden

Het is zeer aan te raden om – het liefst 2 x per jaar – met alle medewerkers gesprekken te hebben én schriftelijk vast te leggen wat goed gaat, wat beter kan én wat beter moet.

Een medewerker vindt het fijn om te weten waar hij of zij aan toe is en op welke vlakken hij of zij kan verbeteren. Daarnaast zijn de gesprekken een mooie gelegenheid om waardering richting medewerker te tonen en hem of haar te complimenteren over wat er goed gaat.

Verder is het goed om medewerkers de kans te geven om hun mening te geven over hoe de samenwerking verloopt. Dat is prettig voor de medewerker en ook de werkgever kan daarmee zijn voordeel doen.

Ontslag

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan vanwege disfunctioneren,  moet deze aantonen dat hij de werknemer tijdig heeft laten weten ontevreden te zijn over diens functioneren en dat hij hem de kans heeft geboden te verbeteren. Dat kan met de gespreksverslagen.

Resultaat en Ontwikkeling

Bij Peoplez adviseren we onze klanten vaak om Resultaat- & Ontwikkelgesprekken te houden. De R&O cyclus is een samenhangend geheel van doelen stellen, afspraken maken, functioneren en beoordelen. Hierdoor houden we grip op ontwikkeling, prestaties en resultaten van medewerkers. Tijdens deze cyclus zijn de medewerker en de organisatie voortdurend met elkaar in gesprek. Deze gesprekken worden vastgelegd op de daarvoor beschikbare formulieren.

Een goede Resultaat- en Ontwikkelcyclus wordt door Peoplez op maat gemaakt, rekening houdend met de wensen van opdrachtgever. Peoplez geeft het MKB HR advies in Utrecht en de rest van Nederland. Voor HR advies op maat!

Meer weten? Bel 030 – 208 11 11 of mail naar info@peoplez.nl

 

Leave a Reply