De HR Business Partner

De HR Business Partner

HR is booming

HR Business Partner: de arbeidsmarkt voor HR professionals stortte na het begin van de crisis volledig in. Vele HR Managers en HR Adviseurs zaten werkloos thuis. Een deel probeerde voor zichzelf te beginnen, maar ook dat bleek erg lastig. Hoe anders ziet de wereld er nu uit voor HR Professionals! Het aantal banen voor HR steeg fors vanaf 2015; percentages van 24, 32 en zelfs 40% werden genoemd, mede afhankelijk van de referentieperiode en type functie. Interim HR is ook weer erg in trek. Booming, dat in ieder geval.

Recruiters

De vraag naar recruiters is wellicht het grootst en dat is logisch. De arbeidsmarkt trekt enorm aan, op alle fronten en om aan de vraag te voldoen zijn recruiters nodig. Zowel bij bureaus als bij corporate werkgevers. Deze recruiters moeten niet alleen nieuw personeel aantrekken, zij moeten ook zorgen dat werkgevers er goed op komen te staan bij werknemers. Dat noemen we employer branding.

Marketing

In een eerdere blog heb ik al gesuggereerd dat het verstandig zou zijn om een marketeer op recruitment te plaatsen . Het zou goed zijn om (potentiële) werknemers als klant te behandelen en in te spelen op hun wensen en behoeften. Zo ga je nl. nieuwe medewerkers verleiden om bij jou te komen werken.

Communicatie

In de moderne HR rol is communicatie essentieel. Als HR Business Partner moet je continu je voelsprieten uit hebben staan, van alles op de hoogte zijn, goed communiceren en vooral weten wat je naar wie en wanneer en hoe je communiceert.

Finance

Vroeger had HR (toen nog gewoon personeelszaken genoemd) een wat stoffig, grijze muizen, soft imago. Nu is er het besef dat medewerkers meer geld moeten opleveren dan ze kosten. Er wordt gewoonweg gerekend en gekeken naar de financiële kant. Ook HR moet dus –aantoonbaar- geld opleveren en moet meedenken met de business over een efficiënte inzet van personeel.

Data en analyse

HR analytics en HR data hebben hun intrede gedaan en HRM’ers moeten nu ook data verzamelen, deze analyseren, daaruit de juiste conclusies trekken en op basis daarvan de business adviseren, vaak onderbouwd met een business case.
De rol van HR Business Partner is tegenwoordig dus een andere dan vroeger: meer marketing,  communicatie, finance en analyse.

Kiest u voor interim HR oplossingen? Kies dan voor Peoplez

Leave a Reply