LET OP! De ARBO-wet wijzigt per 1 juli a.s.!

LET OP! De ARBO-wet wijzigt per 1 juli a.s.!

Per 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, in. In de Arbowet staan de regels over de gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers. Er zullen een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Bent u er klaar voor? Zo nee, dan is een van onze HR services hulp bij de ARBOwet.

De wijzigingen in de ARBOwet per 1 juli 2017 in het kort:

  • De medewerker moet toegang hebben tot de bedrijfsarts via een open spreekuur
  • De bedrijfsarts moet elke werkplek  kunnen bezoeken
  • De bedrijfsarts moet een duidelijk omschreven klachtenprocedure hebben
  • Werknemers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts
  • De afspraken over de arbodienstverlening moeten worden opgenomen in basiscontract arbodienstverlening
  • De sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW worden uitgebreid
  • De OR (ondernemingsraad) en en/of de PVT (personeelsvertegenwoordiging) moeten betrokken worden bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker.

Bovenstaande zaken dient u te hebben geregeld in een basiscontract met een Arbodienstverlener.

Wat moet u doen in verband met de nieuwe Arbowet?

1: Check het basiscontract met uw arbodienst en pas dit aan als het niet voldoet aan de nieuwe eisen. U hebt hiervoor tot 1 juli 2018 de tijd, maar wij adviseren om dit zo snel mogelijk te doen. Moet er een nieuw contract komen? Zorg dan dat dit direct aan de nieuwe minimaal verplichte voorwaarden voldoet.

2: Overleg met de ondernemingsraad (of de personeelsvertegenwoordiging) en maak aanvullende afspraken. Zet het onderwerp ‘preventiemedewerker’ op de agenda.

3: Communiceer het nieuwe arbobeleid en stel de werknemers op de hoogte van de mogelijkheid van een second opinion en een open spreekuur. Bespreek alle wijzigingen met de werknemers.

4: Creëer een ruimte waar de bedrijfsarts terecht kan. De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken. Als de bedrijfsarts het nodig vindt om de werkvloer te bezoeken, moet het mogelijk zijn.

5: Richt de klachtenregeling in en communiceer dit met de werknemers. De werkgever en de werknemers kunnen, als de behandeling niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd, een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenregeling.  Informeer uw medewerkers hierover.

HR services van Peoplez

Wilt u meer weten of kunt u wel onze hulp gebruiken? Maak een afspraak met een specialist van Peoplez. Hulp bij de nieuwe ARBOwet is een van onze HR services. Bel ons op 030 208 1111

Leave a Reply