Moet werkgever verzoek tot thuiswerken honoreren?

Moet werkgever verzoek tot thuiswerken honoreren?

Moet een werkgever een verzoek tot thuiswerken toestaan / honoreren? Wij geven u hier graag MKB HR advies over.

Het antwoord is: ‘NEE’.  Een werkgever is niet verplicht om thuiswerken toe te staan.

Afwijzing onderbouwen

Echter, de werkgever moet wel met de medewerker die het verzoek tot thuiswerken doet, in overleg gaan en als de werkgever dit verzoek tot thuiswerken wil afwijzen, dan dient hij deze beslissing wel te onderbouwen (schriftelijk).

Geen onderscheid

In dit verband is het ook belangrijk om te weten dat de werkgever elke werknemer gelijk moet behandelen. Als de ene medewerker wél thuis mag werken, wordt het lastig om te onderbouwen dat een andere medewerker niet thuis mag werken.

Een onderbouwing waaruit blijkt dat de werkgever bij de bewuste medewerker geen vertrouwen heeft dat ie ook echt thuis gaat werken, is dan onvoldoende.

MKB HR advies: Maak goede afspraken

Verder is het belangrijk om goede afspraken te maken met werknemers die thuis werken of een thuiswerkdag hebben. Bijvoorbeeld over output, bereikbaarheid, werkzaamheden, etc..

Als u als werkgever een goed protocol wilt hebben voor thuiswerken en de afspraken die bij thuiswerken horen, bel dan gerust met één van onze professionals, zij kunnen u daarbij goed helpen.

Afspraken rondom thuiswerken kunnen ook vastgelegd worden in een personeelshandboek. Peoplez kan dit personeelshandboek voor u schrijven. Bel ons op 030 208 1111.

Leave a Reply