Referenties nieuwe medewerkers, DO’s en DON’ts

Referenties nieuwe medewerkers, DO’s en DON’ts

Als toekomstig werkgever wilt u de sollicitatieprocedure zorgvuldig doen en zo veel mogelijk relevantie informatie inwinnen, alvorens u de keuze voor een kandidaat maakt. Een referentiecheck is een goed selectiemiddel. Voor het inwinnen én voor het verstrekken van referenties zijn regels waar u zich aan moet houden.

Privacy

Vanuit privacy-regels en de AVG dient degene die een referentie wil inwinnen, toestemming te hebben van de medewerker om dat te doen. Er mag alleen informatie ingewonnen en verstrekt worden die relevant is voor de nieuwe functie. Degene die de referentie inwint, dient terugkoppeling te geven aan de medewerker waarvan de referentie ingewonnen is.

Geen toestemming

Zonder toestemming mag er geen referentie worden ingewonnen of worden verstrekt. Feitelijk behoort de referent dus ook eerst te verifiëren of de oud-medewerker toestemming heeft gegeven.

Misverstand

Een wijdverbreid misverstand is dat een referentie niet negatief mag zijn, dus dat de ex-werkgever altijd een positieve referentie dient te geven. Dat is dus niet zo. Een referent moet wel de waarheid spreken.

Waarheid

Als referent dien je een waarheidsgetrouw en correct beeld te schetsen van de medewerker. Als de referent zich hier niet aanhoudt, is deze aansprakelijk voor eventuele schade geleden door werknemer. Bij twijfel of bepaalde informatie wel juist is, dient deze niet verstrekt te worden.

Wettelijke verplichtingen

Een ex-werkgever is niet verplicht om een referentie af te geven en kan dit dus gewoon weigeren.  Een werkgever is wel verplicht om een getuigschrift te maken, indien de ex-medewerker daar om vraagt.

Getuigschrift

De werkgever is verplicht om bij het einde van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer een getuigschrift uit te reiken . Dit getuigschrift moet een omschrijving bevatten van

  • de aard van de arbeid;
  • de arbeidsduur per dag of per week;
  • de begin- en de einddatum van het dienstverband.

De werknemer kan de werkgever verder vragen om een omschrijving te geven van:

  • de manier waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan;
  • de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd;
  • de reden van opzegging van de arbeidsovereenkomst (als daarvan sprake is).

Er bestaat geen algemene wettelijke plicht voor een werkgever om een positief getuigschrift af te geven.

Meer weten? Mail ons via info@peoplez.nl of bel 030 – 208 1111

Leave a Reply