RISICO INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E)

Elke organisatie met personeel is verplicht om een actuele Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te hebben. Een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de mogelijke gevaren en/of risico’s binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers.

LET OP! Een RI&E is niet alleen voor productiebedrijven, warehouses of andere type organisaties waar medewerkers meer risicovol werk verrichten. Ook bij organisaties waar alleen kantoorpersoneel werkt, is een RI&E verplicht.

Het opstellen van een RI&E is specialistisch werk. Peoplez heeft een RI&E specialist in huis die een op maat gemaakte RI&E voor u op kan stellen. Het maken van een RI&E uitbesteden aan Peoplez is slim. Zo weet u zeker dat er een kwalitatieve RI&E wordt opgesteld die voldoen aan de normen. Voor het geld hoeft u het niet te laten, het tarief is scherp.
RisicoInventarisatie en -Evaluatie is verplicht

RI&E IS VERPLICHT
Een RI&E is verplicht voor alle organisaties die voor meer dan 40 uur per week –bij elkaar opgeteld-  medewerkers in dienst hebben. Deze verplichting tot een Risico Inventarisatie en -Evaluatie bestaat al vanaf 1994 en is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Naast deze wettelijke verplichting loopt u ook grote risico’s indien er zich een ongeluk(je) voor doet. Eén van de eerste vragen die de Arbeidsinspectie stelt is: ‘Mag ik uw RI&E even zien?’

Verder is de vraag of uw medewerkers verzekerd zijn op het moment dat er iets gebeurt en u geen RI&E heeft. Een verzekeringsmaatschappij kan dan erg moeilijk doen en in het slechtste geval draait u op voor alle financiële consequenties. Kortom: het is zeer verstandig om een (up-to-date) Risico  Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) te hebben.

Wat houdt EEN RI&E in?

Met een RI&E moeten de volgende zaken uitgebreid beschreven zijn:

  • welke gevaren en/of risico’s er zijn voor uw personeel en uw onderneming;
  • welke maatregelen u inmiddels hebt genomen om schade aan de veiligheid, gezondheid en welzijn van u en uw werknemers te voorkomen;
  • welke maatregelen u gaat nemen (Plan van Aanpak).

MEER OF MINDER DAN 25 WERKNEMERS
De wet maakt onderscheid tussen ondernemingen met meer dan 25 werknemers en ondernemingen met minder dan 25 werknemers. Als uw organisatie meer dan 25 medewerkers heeft, dient u de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde Arbo deskundige.

Bij minder dan 25 werknemers hoeft dat niet, míts u een erkend RI&E-instrument gebruikt dat uw brancheorganisatie heeft ontwikkeld.

RI&E OP MAAT – HR UITBESTEDEN
Het opstellen van een RI&E en een Plan van Aanpak is geen rocketscience, maar is wel een gespecialiseerd klusje. Peoplez kan deze klus voor u klaren. Wij kunnen, een RI&E voor u opstellen tegen zeer lage kosten. Wij hebben daartoe een eigen RI&E specialist. Vraag naar de mogelijkheden. 030 – 208 1111

Voor meer algemene informatie over de RI&E kijk op risico-inventarisatie-evaluatie

Trefwoord Risico Inventarisatie en -Evaluatie

Leave a Reply