HR in publieke sector wil flexibele schil van 30%

HR in publieke sector wil flexibele schil van 30%

De HR in publieke sector wilt een flexibele schil van 30%. Volgens HRM’ers organisaties in de publieke sector blijkt dit de beste verhouding om een sterke, flexibele organisatie neer te zetten. Bij deze verhouding bestaat er een stevige vaste kern, maar is de organisatie flexibel genoeg om in te spelen op veranderende omstandigheden. Dat blijkt uit een publicatie van HRM adviesbureau Driessen en onderzoeksinstituut TNS Nipo. Wij geven u in deze Interim HR blog meer informatie.

HR verwacht groei van flexibele schil

Momenteel hebben de ondervraagde HRM’ers gemiddeld 80 procent van hun werknemers in vaste dienst en huren zij voor de overige 20 procent flexibel personeel in. De organisaties verwachten dat hun flexibele schil de komende jaren nog wel zal groeien.

Tijdelijk contract in vaste dienst populairste flexvorm

De meest voorkomende vorm van flexibel werk is in dienst zijn bij de werkgever op een flexibel contract. Gemiddeld wordt tweederde van de flexibele schil ingevuld door deze medewerkers. Daarna volgen het inhuren van medewerkers via een oproepcontract in eigen dienst, detacheren en het inhuren van zzp’ers, waar in percentages nauwelijks verschil zit.

Interim HR van Peoplez

Heeft u hier vragen over? Of heeft u interesse in de Interim HR oplossingen van Peoplez? Neem dan contact met ons op. Peoplez is een HR bureau gespecialiseerd in HR outsourcing. Wij bieden HR services en advies aan het MKB. We ontzorgen en ondersteunen op het gebied van HR.