7 Vragen en Antwoorden over thuiswerken & coronavaccinatie

7 Vragen en Antwoorden over thuiswerken & coronavaccinatie

De meest gestelde vragen bij HR gaan momenteel over thuiswerken en de coronavaccinatie.
corona vragen en antwoorden
Dinsdag 2 november komt de regering met een nieuwe persconferentie en komen er waarschijnlijk nieuwe maatregelen. Hieronder staan 7 Q&A’s over dit onderwerp. Lees hier hoe het zit!

 1. Een werknemer wil zich niet laten vaccineren, krijgt corona en wordt ziek. Wat geldt hiervoor?

Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever in beginsel het loon doorbetalen, ongeacht de aard van de ziekte. Het is niet toegestaan om het loon in te houden als een werknemer besmet is met corona en zich ziekmeldt.

Dat geldt ook als de werknemer er bewust voor heeft gekozen om zich niet te laten inenten tegen corona. Als ziekte veroorzaakt is door opzettelijk handelen van de werknemer, mag de werkgever het loon wél inhouden.

Hier is echter niet snel sprake van. Zelfs als ziekteverzuim het gevolg is van een verslaving of een ongeluk bij het uitoefenen van een gevaarlijke sport, oordelen rechters meestal dat er geen sprake is geweest van opzet om ziek te worden. Dit zal bij een coronabesmetting waarschijnlijk niet anders zijn.

 1. Mag je stimuleren dat werknemers zich laten vaccineren?

Als werkgever kun je werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. Je kunt werknemers alleen vragen om zich te laten vaccineren, in verband met de veiligheid op de werkvloer.

Een werknemer hoeft geen antwoord te geven op dit verzoek. Het is niet verboden om vaccinatie te stimuleren, maar meer kun je niet doen. Je kunt het vaccineren wel faciliteren door bijv. vaccinatieafspraken toe te staan onder werktijd. Er zijn zelfs werkgevers die een bonus/ vergoeding geven bij vaccinatie.

 1. Hoe ga je om met werknemers die niet naar kantoor willen komen, omdat ze zich niet veilig voelen onder niet gevaccineerde collega’s?

Uitgangspunt is dat de werkgever bepaalt – binnen de grenzen van de redelijkheid – hoe en waar gewerkt wordt. De werkgever bepaalt in principe dus ook of thuis of op kantoor gewerkt moet worden, maar als de werknemer een hele goede reden heeft om ofwel thuis ofwel op kantoor te werken, dan moet de werkgever dat wel serieus in overweging nemen. En als de reden goed genoeg is, dan moet de werkgever ook moeite doen om de werknemer tegemoet te komen. Een werkgever is altijd verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek.

 1. Mag je een verzoek tot thuiswerken afwijzen?

Ja, je mag een verzoek tot thuiswerken afwijzen. Doe dit schriftelijk en leg uit waarom je het verzoek afwijst. Je hoeft daar geen zwaarwichtig bedrijfsbelang voor te hebben.

 1. Is de werkgever verplicht een thuiswerkvergoeding te betalen?

Werknemers hebben geen recht op een extra vergoeding voor thuiswerken. Het mag wel. Je kunt bijvoorbeeld een vergoeding geven voor gebruik van gas, water en licht en koffie of thee. Vanaf januari 2022 kan een werkgever maximaal € 2 per thuiswerkdag netto aan een werknemer vergoeden. Indien de werkgever meer wil vergoeden, dan gaat dit ten koste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR).

 1. Is het invoeren van een thuiswerkbeleid voldoende? Of moet je met elke werknemer een thuiswerkovereenkomst sluiten?

Een thuiswerkregeling is een algemene regeling, die je toevoegt aan het personeelshandboek. In de thuiswerkregeling neem je op wanneer werknemers thuis mogen werken en welke algemene regels gelden. In een thuiswerkovereenkomst leg je de individuele afspraken met de werknemer weer, bijvoorbeeld op welke dagen iemand thuiswerkt en hoe het contact met de leidinggevende verloopt.

Een thuiswerkovereenkomst moet worden ondertekend door beide partijen. Werknemer en werkgever moeten deze afspraken nakomen. Ons advies is om zowel een thuiswerkregeling op te stellen, als thuiswerkovereenkomsten te sluiten met werknemers die structureel thuiswerken.

 1. Mag je voorwaarden stellen aan thuiswerken? Bijv.: geen kinderen thuis op de thuiswerkdag?

Als het thuishouden van de kinderen ten koste gaat van de arbeidsproductiviteit, kun je het gesprek hierover aangaan met de werknemer en kijken welke oplossing mogelijk is. Je kunt een werknemer niet verplichten om opvang te regelen, maar je kunt wel vragen of een werknemer bij verminderde productiviteit weer naar kantoor komt. Je moet de verminderde productiviteit wel ergens op staven. Het is daarom raadzaam om dit in goed overleg met de werknemer op te lossen.

Als u vragen heeft, een advies op maat wilt, of een voorbeeld van een thuiswerkregeling of thuiswerkovereenkomst, dan zijn we u graag van dienst.

Bel gerust naar 030 208 1111 of mail naar info@peoplez.nl

of ga naar onze HR Servicedesk

De Thuiswerkcoach

De Thuiswerkcoach

De Thuiswerkcoach kan helpen

Thuiswerken klinkt misschien leuk, maar niet iedereen kan thuis net zo goed werken als op kantoor. Daarnaast missen mensen de collega’s, de interactie, het sociale aspect van werken. De thuiswerkcoach kan helpen.

Daarnaast heeft niet elke medewerker een ergonomische werkplek en kunnen er klachten ontstaan. Hoe signaleer je die als werkgever?

Andere vragen die spelen bij werkgevers zijn:

 • Hoe weet ik of mensen het fijn vinden om thuis te werken?
 • Hoe weet ik of ze een fijne, ergonomische werkplek hebben?
 • Hoe onderhoud ik het contact met de medewerkers en wel zodanig dat ze niet het gevoel hebben dat ik ze controleer?
 • Wanner is er te weinig en wanneer te veel contact?
 • Hoe hou ik het ’team-gevoel’?

De Thuiswerkcoach

De HR Adviseurs van Peoplez in een rol van thuiswerkcoach kunnen u hierbij helpen. Door het onderhouden van contact met uw medewerkers, via telefoon of online videobellen, als thuiswerkcoaches, maar namens u.

Een gesprek zal soms misschien 5 minuten duren, soms wellicht een uur. Het kan dan gaan over hun thuiswerkplek, over hun privé-situatie, over het contact met de leidinggevende, over het werk zelf, etc. Het kan ook zo zijn dat mensen simpelweg hun verhaal even kwijt willen.

thuiswerkcoach

Contact met welke medewerker?

Waarschijnlijk is er niet bij elke medewerker behoefte aan contact. Wie er gebeld gaat worden en in welke volgorde bepalen jullie uiteraard zelf. Doe dat in overleg met de managers. Sommigen willen wellicht niet dat we ‘hun mensen’ bellen, omdat ze zelf al goed en veel contact met ze hebben, anderen vinden het wellicht juist heel fijn als iemand anders namens hen belt met de medewerkers.

Natuurlijk is het ook goed om intern te communiceren dat dit aangeboden wordt en medewerkers ook uit zichzelf contact met ons op kunnen nemen.

Voorkom klachten, burn-out en sociaal isolement

We kunnen helpen -als thuiswerkcoach- om je medewerkers in beeld te houden en eventuele knelpunten aan het licht te brengen vóór dat deze oplopen en een reden worden voor klachten en kans op uitval.

Wij zullen per medewerker bijhouden wat de kern van het verhaal is. Indien nodig en met instemming van de medewerker zullen we dit intern bij de werkgever verder bespreken. Zonder toestemming blijft de informatie bij ons. Uiteraard zullen we wel een rode draad rapporteren als deze er is, zodat u hier op kan anticiperen.

Meer weten of direct aan de slag met onze thuiswerkcoaches?

Bel 030 208 1111 of mail naar m.dendaas@peoplez.nl

Let op: Thuiswerkvergoeding is niet onbelast

Let op: Thuiswerkvergoeding is niet onbelast

Thuiswerkvergoeding is niet onbelast

De thuiswerkvergoeding is niet onbelast!
We hebben u al eerder op de hoogte gebracht van de voor- en nadelen van thuiswerken, thuiswerkmogelijkheden en thuiswerkvergoedingen. De regering adviseert iedereen om zo veel als mogelijk thuis te werken en daarnaast zal (deels) thuis werken waarschijnlijk structureler worden, ook na Corona.

Kosten Thuiswerken

Kosten voor koffie en thee, wc-papier, elektriciteit-, water- en gasverbruik en de afschrijving van bureaus en bureaustoelen zijn hoger voor de medewerkers, als ze deels of helemaal vanuit huis werken.

Wanneer je als werkgever een vaste vergoeding wilt verstrekken voor de gemaakte kosten, dan is dit een vorm van loon aan de werknemer en mag niet zo maar onbelast worden vergoed.

Vrije Ruimte in WKR

De thuiswerkvergoeding is nl. niet vrijgesteld. Wel kun je hiervoor de vrije ruimte van de werkkostenregeling gebruiken. Door de thuiswerkvergoeding in de vrije ruimte te laten vallen kun je deze netto vergoeden aan de werknemer. Overschrijf je de vrije ruimte, dan volgt er een naheffing van 80%. Dit moet je dus zien te voorkomen.

Zorg dus dat je, voordat je een thuiswerkvergoeding afspreekt, weer of je beschikbare vrije ruimte hebt in de WKR. Is de vrije ruimte groot genoeg, dan kun je de thuiswerkvergoeding hierin opnemen en dus netto uitkeren. Hou de vrije ruimte dus goed in de gaten om de naheffing van 80% te voorkomen.

Vrije ruimte WKR nog steeds iets ruimer

In 2020 verruimde de overheid de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) in verband met de coronacrisis. Het was de bedoeling om dit per 2021 terug te draaien, maar hij is nu ook voor heel 2021 verlengd.

De vrije ruimte van de WKR voor de eerste 400.000 euro loonsom was in 2020 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. Over het meerdere gold in 2020 een vrije ruimte van 1,2%. De tijdelijke verhoging naar 3% in de eerste schijf zal ook voor heel 2021 blijven gelden. De vrije ruimte in de tweede schijf, de loonsom boven 400.000, is wel gewijzigd voor 2021 naar 1,18%.

Er zijn wel vrijstellingen

Sommige zaken zijn wel vrijgesteld als ze op de juiste wijze benoemd worden én als ze tot het noodzakelijkheidscriterium horen. Zo is thuiswerken zonder internetverbinding vrijwel onmogelijk en daarmee valt een tegemoetkoming in het internetabonnement onder de vrijstelling (mag dus netto vergoed worden). Uiteraard moeten de kosten wel aantoonbaar gemaakt worden.

Nog vragen? Mail of bel ons.

info@peoplez.nl of 030 208 1111

Thuiswerken en vergoedingen

Thuiswerken en vergoedingen

Thuiswerken en vergoedingen (o.a. vanwege Corona)

Het is een vreemde tijd. Veel medewerkers werken thuis en de verwachting is dat men in de toekomst ook vaker vanuit huis zal werken. Zie ons eerdere artikel ‘Het nieuwe Normaal: hybride werken.’

Hoe zit dat met thuiswerken en vergoedingen? Wat mag wel en wat niet? Wat is gebruikelijk en wat doen andere organisaties?

Verruiming vrije ruimte WKR

Zoals u weet mag u onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat noemt men de vrije ruimte. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van uw fiscale loon is de vrije ruimte 1,2%.

De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 (tijdelijk dus) verhoogd van 1,7% naar 3%. Dat biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een bloemetje of een cadeaubon. En dat kan tegelijk sectoren helpen die getroffen zijn door de crisis.

Vaste vergoedingen

Krijgen uw werknemers een vaste vergoeding van u, bijvoorbeeld reiskostenvergoeding of een lunchvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding voorlopig niet aan te passen. Tot en met 31 december 2020 mag u blijven uitgaan van de feiten waarop de vaste vergoeding was gebaseerd (let op: daarna niet meer!).

Voorwaarde hierbij is wel dat het recht op de vaste vergoeding al vaststond vóór 12 maart 2020. Is een recht op een vaste (reiskosten)vergoeding afhankelijk van een keuze van uw werknemer (bijvoorbeeld bij een cafetariasysteem)? Dan moet hij zijn keuze destijds uiterlijk op 12 maart 2020 hebben gemaakt.

thuiswerken en vergoedingen

Voorwaarden thuiswerkplek voor werknemers (het noodzakelijkheidscriterium)

Los van het feit dat een werkplek moet voldoen aan ARBO-voorwaarden –u bent arbo-technisch ook verantwoordelijk voor de thuiswerkplek- , zijn er ook fiscale regels waar u rekening mee moet houden.

Een laptop, smartphone, beeldscherm, gereedschap of stoel ter beschikking stellen is alleen belastingvrij mogelijk als voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium. Nu denkt u wellicht: het lijkt me nu wel noodzakelijk. De fiscale regels zijn als volgt:

 • De werkgever moet de voorziening betalen
 • De kosten mogen niet aan de werknemer worden doorberekend. De voorziening moet naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking
 • De werknemer moet de voorziening –indien het dienstverband eindigt- teruggeven of de restwaarde van deze voorziening aan de werkgever betalen.

Voorzieningen voor thuiswerken

Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur die u aan uw werknemers geeft, of vergoedingen daarvoor, hoeft u dus níet mee te tellen bij het belastbaar
loon als deze hulpmiddelen voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Of als zij voor ten minste 90% zakelijk worden gebruikt.

Hulpmiddelen die voor ten minste 90% zakelijk worden gebruikt

Voldoen hulpmiddelen niet (helemaal) aan het noodzakelijkheidscriterium? Dan hoeft u ze misschien toch ook niet mee te tellen bij het belastbaar loon. Dat is zo als uw werknemer deze hulpmiddelen ook buiten zijn werkplek kan gebruiken, maar ze voor ten minste 90% zakelijk gebruikt.

Let op! Bureaustoelen

Een bureaustoel valt niet onder het noodzakelijkheidscriterium. Een bureaustoel is namelijk geen gereedschap. Gereedschap wordt gebruikt om iets te maken, te meten of te controleren.

Een bureaustoel valt ook niet onder de hulpmiddelen die voor ten minste 90% zakelijk worden gebruikt. Want uw werknemer gebruikt die bureaustoel niet (ook) op een werkplek. De werkruimte thuis geldt nl. níet als een werkplek.

Een bureaustoel kan wél vallen onder voorzieningen die ervoor zorgen dat de werkruimte thuis voldoet aan de eisen van de Arbowet. Een bureau of bureaustoel belastingvrij vergoeden mag dus wel (net als verlichting, beeldschermbril, toetsenbord, muis, headset, beeldscherm, etc.).

Arbovrijstelling

Als u voorzieningen vergoed die ervoor zorgen dat de thuiswerkplek van uw werknemers voldoet aan de eisen van de Arbowet hoeft u deze niet  mee te tellen bij het belastbaar loon van die werknemers.

Zulke voorzieningen tellen niet mee voor het belastbaar loon van uw werknemers als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De voorzieningen hangen samen met de verplichtingen die u hebt op grond van de Arbowet
 • Uw werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor die voorzieningen
 • De inrichting van de werkruimte thuis voldoet, onder andere door deze voorzieningen, aan de volgende eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit:
 • De werkruimte van een thuiswerker is zodanig ingericht, dat de werknemer zo veel mogelijk zittend en op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen
 • Om aan de 1e eis te voldoen heeft de werknemer een doelmatige zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel
 • In de werkruimte zijn de nodige voorzieningen aanwezig voor een doelmatige kunstverlichting.

Internet thuis: belastingvrij of niet?

Ook de internetaansluiting bij uw werknemer thuis moet voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Nu is thuiswerken zonder internet lastig of misschien zelfs onmogelijk. De vergoeding van het internetabonnement is gericht vrijgesteld als deze noodzakelijk is voor uw werknemer.

Meestal heeft uw werknemer een zogenaamd combinatie pakket met TV, radio, bellen en internet. In dit geval mag u een deel van de kosten vergoeden, derhalve enkel voor de internetaansluiting.

Welk bedrag hier reëel is, is lastig te zeggen. De kosten zijn afhankelijk van de snelheid en verschillen per aanbieder. Tarieven voor internet liggen vaak tussen 25,- en 50,-. Een lager bedrag vergoeden kan natuurlijk ook, vooral omdat de internetverbinding zeer waarschijnlijk niet alleen voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt.

Deze vergoeding is overigens belastingvrij en gaat niet ten laste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Consumpties, gas, water en licht

Wanneer de werknemer op de werkplek koffie en thee drinkt of een koekje uit de trommel haalt, hoef je dat niet te belasten. Dat komt omdat hiervoor een nihilwaardering geldt. Wanneer de werknemer thuiswerkt, ligt dat echter anders.

Een thuiswerkplek geldt voor de belastingdienst alleen als werkplek wanneer deze voldoet aan drie strenge regels:

 • De ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de ruimte heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair;
 • Je hebt met de werknemer een reële (zakelijke) huurovereenkomst, waardoor alleen jij over de ruimte beschikt;
 • Jouw werknemer werkt in die ruimte.

thuis werken en vergoedingen

Wat mag en kan er dan wel?

Wie werknemers toch een thuiswerkvergoeding wil geven, is daarom in de meeste gevallen aangewezen op de vrije ruimte. Zoals al eerder aangegeven is, vanwege de coronacrisis, de vrije ruimte voor de eerste 400.000 euro eenmalig verhoogd naar 3 procent (alleen in 2020).

Als je vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in jouw vrije ruimte wil onderbrengen, moet je ze als eindheffingsloon aanwijzen. Je betaalt er dan geen loonbelasting over.

Je kan een thuiswerkvergoeding dus alleen onbelast verstrekken als je nog vrije ruimte over hebt. Zit je al aan het maximum van 3 procent (normaal gesproken 1,7 procent) dan moet je 80 procent belasting betalen over al het andere dat je aan de werknemer verstrekt en waarvoor geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering geldt.

Wat doen andere organisaties / berekening NIBUD

Uit een rondvraag in opdracht van de FNV onder 9.400 leden blijkt dat ongeveer één op de tien werknemers al een thuiswerkvergoeding ontvangt.

Ook uit reacties op het forum van technologiewebsite Tweakers over thuiswerkvergoedingen valt op te maken dat er steeds meer werkgevers zijn die thuiswerk maandelijks vergoeden. De genoemde bedragen lopen uiteen van 15 euro tot 75 euro per maand.

Diverse organisaties geven dus al een thuiswerkvergoeding, vanuit de vrije ruimte. Dit is vaak de ca. 2,- netto per dag die het NIBUD berekend heeft. Vaak zie je wel dat de vergoedingen voor thuiswerken voorlopig gegeven worden, dus t/m eind december 2020 of zolang als de Corona-maatregelen van kracht zijn.

Het Nibud heeft de volgende zaken berekend en meegenomen in de ondertussen bekende 2,- per dag als vergoeding voor thuiswerken:

 • Elektriciteitsverbruik
 • Waterverbruik
 • Gasverbruik
 • Koffie/thee (6 kopjes per werkdag)
 • Wc-papier
 • Afschrijving van bureau en stoel

In deze berekening zitten niet de kosten die werkgevers vaak voor hun rekening nemen zoals computerapparatuur, telefoonkosten en reiskosten.

Voorbeelden van thuiswerken en vergoedingen

Thuiswerken en vergoedingen, wat doen andere organisaties eigenlijk?

Verzekeraar VGZ heeft in mei al een tijdelijke thuiswerktoeslag afgesproken: maandelijks 75 euro bruto en eenmalig 150 euro voor inrichting van de thuiswerkplek.

Bij de Nederlandse tak van de Duitse verzekeraar Allianz ontvangt een gemiddeld personeelslid een thuiswerkvergoeding van 80 euro netto per maand. Dat gaat naar 60 euro per netto maand als de medewerker al een telefoon van de zaak heeft. Deze bedragen moeten de extra uitgaven aan bijvoorbeeld gas, water, licht, koffie, thee en kantoorartikelen afdekken, aldus de verzekeraar.

Bij CZ krijgen werknemers een nettobedrag van 2,50 euro voor iedere dag dat er vanuit huis wordt gewerkt.

Bij NN Group krijgen het vaste personeel en ook de medewerkers op uitzendbasis een belastingvrije vergoeding van 30 euro per maand, in ieder geval tot en met december. Dat is bedoeld als tegemoetkoming voor internetkosten die werknemers kwijt zijn om bijvoorbeeld een snellere aansluiting thuis te regelen.

Het FNV probeert in de cao voor callcenters vast te leggen dat thuiswerkers die apparatuur hebben van het werk, dus bijvoorbeeld een telefoon of computer, een vergoeding van 25 euro per maand krijgen. Voor thuiswerkers zonder apparatuur is dat 30 euro per maand, op basis van een fulltime baan.

Het internationale softwarebedrijf OutSystems heeft de medewerkers  een eenmalige thuiswerkvergoeding van 500 euro netto gegeven.

Bij banken als ING, ABN AMRO, Rabobank en PWC wordt achter de schermen druk gewerkt aan
een thuiswerkbeleid, waar een vergoeding mogelijk een onderdeel van wordt. Bedragen zijn nog
niet bekend, maar zullen waarschijnlijk in de lijn van het NIBUD liggen.

Bedrag voor thuiswerkplek: wat is gebruikelijk?

Voor het inrichten van thuiskantoor wordt het bedrag tot max.  750 euro vaak genoemd. Veelal ligt het tussen 500,- en 750,-.

Dit is dus geen vergoeding, de spullen blijven eigendom van werkgever. Overigens zien we dat grotere organisaties vaak meer vergoeden en kleinere wat minder.

Vragen over thuiswerken en vergoedingen? Neem contact met ons op via 030 208 1111 of via info@peoplez.nl

Thuiswerken. Hoe doe je dat verantwoord?

Thuiswerken. Hoe doe je dat verantwoord?

Verantwoord thuiswerken, hoe doe je dat?

Vanwege het coronavirus werken veel werknemers nu volledig (en vaak op een geïmproviseerde manier) thuis. Waar moet je als werkgever op letten? Welke arboregels gelden bij thuiswerken? Hoe kun je verantwoord thuiswerken?

Een werkgever moet altijd zorgen dat een werknemer geen lichamelijke of psychische schade oploopt tijdens de uitvoering van zijn werk. Dit geldt voor werk op álle werkplekken, ook de thuiswerkplek.

Dit geldt dus óók nu, zelfs in deze zeer uitzonderlijke situatie.

man holding white ceramic teacup

Wat toe doen als werkgever?

 1. Zorg voor goede werkplek en geef aanwijzingen voor gezond werken.
  Richt het werk zo in dat mensen aan hun taken kunnen voldoen.
 2. Benadruk dat het belangrijk is om voldoende pauze te nemen.
  Geef tips hoe je gedurende de dag voldoende beweegt, maar ook hoe je het werk op een goede manier afsluit.
 3. Biedt ICT ondersteuning, bijv. door het leveren van benodigde hard- en software, beeldschermen, toetenborden, headsets, etc.
 4. Beeldschermwerk.
  Benadruk bij werknemers de volgende richtlijnen:
  – wissel beeldschermwerk zoveel als mogelijk af met andere taken (of neem pauze);
  – werk bij intensief computergebruik niet langer dan 4 uur per dag achter een beeldscherm;
  Zorg verder (waar mogelijk) voor een beeldscherm dat niet vastzit aan een toetsenbord. Laat werknemers zoveel als mogelijk werken op een verstelbare stoel en/of tafel of geef richtlijnen mee hoe je RSI kunt voorkomen. Raad werknemers ook aan om op een geluidsarme plek te gaan zitten waar voldoende licht is en te zorgen dat het beeldscherm niet spiegelt.
 5. Thuiswerkregeling.
  Stel een thuiswerkregeling en thuiswerkovereenkomst op.
  Voorbeelden zijn bij Peoplez verkrijgbaar.

Hier komt meer te weten over werktijdverkorting tijdens de Corona-crisis?

En hier leest u welke economische maatregelen het kabinet heeft getroffen i.v.m. het Corono-virus.

Hulp nodig bij Corona vraagstukken? HR advies ? Bel 030 – 208 11 11 of mail naar info@peoplez.nl