HR wordt onvoldoende serieus genomen, door HR zélf

HR wordt onvoldoende serieus genomen, door HR zélf

Bij steeds meer organisaties is HR vertegenwoordigd in het MT. Toch wordt HR bij een overgroot deel van de organisaties –en zeker die waarbij HR niet in het MT zit-  nog steeds niet echt serieus genomen. Hoe dat komt? Door HR zélf! HR advies van Peoplez: maak HR belangrijker in uw organisatie.

HR advies van Peoplez: Maak HR belangrijk!

In het MT, de directie of the board, wordt altijd gesproken over omzet en winst, over groei, over cijfers. Daarnaast wordt er ook gekeken naar administratieve, logistieke en productie processen, maar men lijkt te vergeten dat er altijd mensen nodig zijn. Zonder mensen geen business.

Human Capital

Zonder mensen dus geen business. Een ruimte met alleen computers biedt geen toegevoegde waarde. Een productiehal met alleen machines draait niet uit zichzelf. En in een diensteneconomie, zoals in Nederland (en rest van de Westerse wereld) is het menselijk kapitaal, Human Capital, essentieel.

De juiste mensen op de juiste plek’. Een gevleugelde, veel gebezigde uitspraak, die in combinatie met de toevoeging ‘op het juiste moment’ absoluut waar is.

Vast agendapunt

Human Capital, ofwel HR, zou altíjd een vast agendapunt op de vergadering van het MT en de directie moeten zijn.
De productievoorraad wordt altijd goed in de gaten gehouden. Hebben we voldoende in huis, voldoet het nog aan de wensen en eisen, kunnen we snel genoeg leveren, wat is de verwachte vraag in de toekomst en zijn we daarop voorbereid?

Allemaal terechte vragen, die echter óók gesteld zouden moeten worden als het om het menselijk kapitaal gaat, om de medewerkers.

Hebben we voldoende medewerkers, zijn ze nog voldoende toegerust, kunnen ze voldoen aan de vraag, hebben ze de juiste opleiding?,  etc.

Gek genoeg worden die vragen niet of nauwelijks gesteld, terwijl dat wel zou moeten gebeuren.

Werving & Selectie

Veel managers leggen een enorme druk op HR of recruitment om snel nieuwe medewerkers binnen te halen. Aan de andere kant nemen ze vaak geen tijd om het profiel eerst eens goed door te spreken, zodat recruitment gericht aan de slag kan. Zelfs voor sollicitatiegesprekken nemen ze veelal onvoldoende tijd.

HR moet zich profileren

HR moet zorgen dat ze veel meer zichtbaar zijn in de organisatie. HR moet echt meedenken met de business (de moderne titel is niet voor niets ‘HR Business Partner’) en met onderbouwde business cases komen. Met de moderne technieken is heel veel mogelijk, bijna alles valt te meten (HR analytics).

HR moet niet gewoon op zoek gaan naar een nieuwe medewerker, maar doorvragen waarom er een nieuwe medewerker nodig is, met welke zaken die medewerker zich bezig gaat houden, welke doelen die medewerker moet bereiken, welke competenties nodig zijn (nu en over enkele jaren), etc.

HR moet continue het medewerkersbestand ‘peilen‘. Zit iedereen nog op de juiste plek? Voldoet elke medewerker nog wel? Heeft iedereen het nog naar zijn zin en worden de sterktes op een juiste manier benut? Etc. etc.

Alleen dán kan HR de toegevoegde waarde tonen. Als HR dat gaat doen, dan zal het MT / de directie altijd de mening van HR willen weten en zal HR voldoende aan bod komen als het er om gaat, bij belangrijke beslissingen dus.

Het feit dat HR nu vaak onvoldoende serieus wordt genomen, ligt aan HR zelf!

Leave a Reply