Opdrachtgevers wees niet bang voor Wet DBA !

Opdrachtgevers wees niet bang voor Wet DBA !

Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) van kracht en daarmee is de VAR verdwenen. Het afschaffen van de VAR heeft tot onzekerheid bij opdrachtgevers geleid die daardoor minder opdrachten gunnen ZZP’ers. Men is huiverig geworden voor het inhuren van ZZP’ers. Volledig ten onrechte ! In deze HR outsourcing blog geven we u graag meer informatie.

Vrijwaring opdrachtgever via VAR

Met de juiste VAR was de opdrachtgever min of meer gevrijwaard van loonheffing op loonbelasting en sociale lasten. Het risico lag grotendeels bij de ZZP’er. De VAR is nu afgeschaft omdat deze veel te gemakkelijk te verkrijgen was en de belastingdienst soms achteraf van mening was dat er toch sprake was van een verkapt dienstverband.

Opdrachtgever nu óók aansprakelijk

Opdrachtgevers zijn nu dus niet meer ‘automatisch’ gevrijwaard van het risico op premie- en loonheffingen. Indien de belastingdienst vaststelt dat er eigenlijk sprake is van een verkapt dienstverband, dan is niet alleen de ZZP’er aansprakelijk, maar ook de opdrachtgever.

Minder opdrachten ZZP’ers

Veel opdrachtgevers durven nu niet meer met ZZP’ers te werken, omdat ze bang zijn voor naheffingen. Ook als je een modelovereenkomst hebt, ben je niet meer gevrijwaard voor de premies en sociale lasten. Dus worden er minder opdrachten aan ZZP’ers gegund.

Ten onrechte !

Het inhuren van ZZP’ers kan en mag nog steeds, zonder problemen. Wat dit betreft is de situatie niet veranderd. Als je écht een ZZP’er inhuurt voor een opdracht en het géén verkapt dienstverband betreft, is er niets aan de hand.

Je moet alleen voorkomen dat de situatie aangemerkt zou kúnnen worden als een verkapt dienstverband.

Hoe werkt dat dan?

In de volgende gevallen zal de belastingdienst de samenwerking met een ZZP’er níet aanmerken als verkapt dienstverband (en zal de opdrachtgever dus níet aangeslagen worden voor de premies en sociale lasten):

  • De ZZP’er opereert zelfstandig en er is géén sprake van werkgeversgezag (afstemming en aanwijzingen zijn overigens wel toegestaan)
  • Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat opdrachtnemer ook voor andere opdrachtgevers werkt
  • DE ZZP’er moet overduidelijk als zelfstandige werken en dus niet behandeld worden als werknemer.

LET OP: het is verstandig om de zaken vast te leggen in een modelovereenkomst én het is belangrijk om deze afspraken ook na te leven. Dan is er niks aan de hand !

HR outsourcing van Peoplez

Als je als opdrachtgever / werkgever advies wilt en een goede modelovereenkomst, bel dan gerust met onze adviseurs: 030 208 11 11. Voor HR outsourcing in Utrecht en de rest van Nederland.

Leave a Reply